Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto.2019.2-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2019
Ksiądz Józef Anczarski - z Kresów Wschodnich na Pomorze

Autorzy: Grzegorz Wejman ORCID
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: ks. Józef Anczarski Kresy Wschodnie Pomorze Zachodnie administracja apostolska w Gorzowie Wlkp. Trzebiatów Świnoujście
Rok wydania:2019
Liczba stron:15 (121-135)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Ks. Józef Anczarski urodził się 18 lutego 1912 roku w Poczapach koło Złoczowa. Pierwszą wojnę światową, okres międzywojenny oraz drugą wojnę światową przeżył na Wschodzie. W 1946 roku został ewakuowany na Ziemie Zachodnie, do Wrocławia, a stamtąd udał się do Gorzowa Wlkp., gdzie posługiwał w kurii biskupiej. Następnie został skierowany przez biskupa do Trzebiatowa i Świnoujścia. Będąc jednym ze stu kapłanów archidiecezji lwowskiej, którzy przybyli na zachodnie rubieże Polski, zapisał piękną kratę kapłańskiego życia – mimo nieustannego szykanowania przez ówczesne władze Polski Ludowej – jako dyrektor, redaktor, proboszcz, czciciel Matki Bożej i przede wszystkim przyjaciel kapłanów. Zmarł 23 czerwca 2002 roku w wieku 90 lat. Został pochowany na świnoujskim cmentarzu przy ul. Karsiborskiej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Archiwum Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w Zielonej Górze, Kancelaria, sygn. C2, nr 135, Wydział duszpasterski, rok (1949) 1950, Pismo nominacyjne,
2.l.dz. 8824/50.
3.Archiwum Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w Zielonej Górze, Kancelaria, sygn. C2, nr 136, Wydział duszpasterski, lata 1950–1952, Odpis dekretu,
4.l.dz. 8824/50, Gorzów Wlkp., dn. 27.12.1950 r.
5.Archiwum Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w Zielonej Górze, Kancelaria, sygn. C7, nr 370, Majątek kościelny, lata 1946–1957, Pismo do Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wlkp., l.dz. 7331/47 z dn. 30.10.1946 r.
6.Archiwum Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w Zielonej Górze, Kancelaria, sygn. C7, nr 370, Majątek kościelny, lata 1946–1957, Dekret, znak:
7.JUU 2S-6/54, Gorzów Wlkp., dn. 3.11.1954 r.
8.Archiwum Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w Zielonej Górze, Kancelaria, sygn. G2, nr 794, Ogólne zjazdy duchowieństwa, lata 1954–1957, Sprawozdanie ordynariusza na otwarcie szóstego ogólnego zjazdu kapłanów diecezji gorzowskiej 3 VII 1956 r., s. 20–22.
9.Archiwum Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w Zielonej Górze, Kronika 10-lecia parafii ordynariatu gorzowskiego, t. 5, nr 144, ks. J. Anczarski, Praca
10.ks. Józefa Anczarskiego w Kurii Biskupiej i w diecezji gorzowskiej w latach: 29 XII 1950–30 VI 1963, Gorzów Wlkp. 1963, s. 73–75.
11.Archiwum Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w Zielonej Górze, WD, nr 2544, Kronika nawiedzenia, cześć X, Diecezja gorzowska.
12.Archiwum Kurii Metropolitalnej w Szczecinie, Stolica Apostolska dla diecezji, Bulla Episcoporum Poloniae coetus.
13.Anczarski J., Księża lwowscy w diecezji gorzowskiej, 1988 [mps].
14.Anczarski J., Początki diecezji gorzowskiej. Wspomnienia Dyrektora Wydziału Duszpasterskiego, cz. I: Rządcy diecezji gorzowskiej, Świnoujście 1994 [mps].
15.Anczarski J., Kronikarskie zapisy z lat cierpień i grozy w Małopolsce Wschodniej 1939–1946, Kraków 1996.
16.Anczarski J., Kronikarskie zapisy z lat cierpień i grozy w Małopolsce Wschodniej 1939–1946, wyd. 2 poprawione i uzupełnione, oprac., wstęp, przypisy, indeksy oraz wybór fotografii ks. J. Wołczański, Lwów–Kraków 1998.
17.Anczarski J., Nawiedzenie Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w diecezji gorzowskiej 29 X 1961–10 II 1963, „Gorzowskie Wiadomości Kościelne” 5 (1963), s. 137.
18.Anczarski J., Praca ks. kanonika Zygmunta Szelążka na stanowisku ordynariusza diecezji, „Gorzowskie Wiadomości Kościelne” 7 (1970), s. 222.
19.Kufel R.R., Słownik biograficzny księży pracujących w Kościele gorzowskim 1945–1956, t. I: (A–G), Zielona Góra 2016, s. 34–35.
20.Myszor J., Anczarski Józef, w: Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945–1989, red. J. Myszor przy współudziale J. Żurka, t. II, Warszawa 2003, s. 2–3.
21.Nowak B., Żegnamy śp. Ks. J. Anczarskiego, „KnOiB-Niedziela” 28 (2002), s. IV.
22.Personalia, „Zarządzenia Administracji Apostolskiej Kamieńskiej, Lubuskiej i Prałatury Pilskiej” 9–10 (1949), s. 318.
23.Schematyzm archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, Szczecin 2007.
24.Śmierzchalski-Wachocz D., Anczarski Józef, w: Słownik polskich teologów katolickich, t.: 1994–2003, red. J. Mandziuk, Warszawa 2006, s. 21–22.
25.Welzandt E., Rys historyczny diecezji gorzowskiej, „Gorzowskie Wiadomości Kościelne” 7 (1970), s. 208–214.