Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Service Management

Currently: European Journal of Service Management

ISSN: 1898-0511     eISSN: 2353-2858    OAI    DOI: 10.18276/smt.2015.16-16
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / Vol. 16, 2/2015
Commercial aspect of sport events

Authors: Marek Zawartka
Jagiellonian University
Keywords: business marketing sponsoring sport sponsorship
Data publikacji całości:2015
Page range:9 (161-169)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Sport through its multilateral character has become a kind of phenomenon, which co-creates the image of contemporary mass culture. Sports all the time is in the process of professionalization and commercialization, which leads to competing athletes and sports clubs in order to maximize financial returns. Sport has become an important element of the economy, strongly influencing the production area, sports facilities and sports equipment. It is subject to the universal rules of the game market, including commercialization, rationalization, professionalism, bureaucracy, entertaining etc. (Guttmann,1995). The purpose of this article is to show sporting events in a slightly different dimension than is traditionally perceived, as a business, which can earn all stakeholders involved in the co-creation.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bednarczyk, M., Marczułajtis – Walczak, J. (2013). Marka sportowa w promocji turystycznej regionów, [w:], Zarządzanie turystyką w kryzysie. Edukacja i marka, CeDeWu, Warszawa.
2.Berbeka, J. (2004). Marketing w Sporcie, Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
3.Bolchower, D., Brady, C. (2007). 90-minutowy menedżer. Lekcje z pierwszej linii zarządzania. Wydawnictwo Zysk S-ka, Poznań.
4.Doktor, K. (1996). Widowisko sportowe-nowa (gorsza) jakość. [W:] Sport Wyczynowy, nr.11-12, p.7-10.
5.Guttmann, A. (1995). The image of sport in North America. [W:] Images of Sport in the World. German Sport University, Cologne.
6.Krawczyk, Z. (2000). Sport w zmieniającym się społeczeństwie, Wydawnictwo AWF, Warszawa.
7.Lewis, G., Appenzeller, H. (2000). Successful Sport Management, Carolina Academic Press.
8.Maráková, V. (2011). Imidž v cestovnom ruchu. In: Marketing cestovného ruchu. Banská Bystrica : Slovak - Swiss Tourism.
9.Maráková, V. (2010). Uplatňovanie nástrojov marketingovej komunikácie v strediskách cestovného ruchu. Habilitačná práca. Banská Bystrica.
10.Meenaghan, T., Shipley, D. (1998). Focusing commercial sponsorship on the internal corporate audience, International Journal of Advertising, Vol. 17 No. 1.
11.Możdżyński, A. (2011). Rajdy sponsorów, „Forbes”, nr 8.
12.Panfil, R. (2004). Zarządzanie Produktem Klubu Sportowego, Akademia Umiejętności Management & Coaching.
13.Sznajder, A. (2012). Marketing Sportu, PWE, Warszawa.
14.Sznajder, A. (1996). Sponsoring, czyli jak promować firmę wspierając innych. Business Press Ltd., Warszawa.
15.Tręda, T. (2009). Nowoczesne zarządzanie klubem sportowym na przykładzie Manchesteru United. Football Bizness Group Poznań.
16.Waśkowski, Z. (2004). Ocena atrakcyjności widowiska sportowego. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
17.Waśkowski, Z. (2005).Relacyjny model rynku sportowego i jego marketingowe implikacje, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
18.Zdebska, H. (2008). Istota i wartości zespołowych gier sportowych. [W:] Studia i monografie AWF w Krakowie, nr 49.