Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.86-02
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 2/2017 (86)
Scoringowa metoda wyznaczania sektorowego wskaźnika siły fundamentalnej na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
(THE SCORING METHOD OF DETERMINING THE SECTORAL FUNDAMENTAL POWER INDEX ON THE EXAMPLE OF COMPANIES LISTED ON WARSAW STOCK EXCHANGE)

Authors: Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska
Uniwersytet Szczeciński

Waldemar Tarczyński
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Paweł Tarczyński
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Keywords: fundamental analysis fundamental power index capital market
Year of publication:2017
Page range:12 (21-32)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Purpose - The main goal of the paper is to present a simple method of identifying the leading sector on the capital market. Methodology – The scoring method of determining the leading sector is based on the idea of construction the fundamental power index. The proposed method uses the scoring approach. In the construction of the meter were used a selected fundamental factors. This method uses an elements of fundamental analysis and multidimensional comparative analysis. Findings – In the paper was verified the practical useful of the proposed method. An analysis was done for companies listed on the WSE. The research cover the period of time 2006 – 2010. Originality/value - In the paper was proposed the simply method of determining the leading sector. The method included an information of fundamental power for companies forming the sector and number of companies included in given sector. It is a new proposition in the field of useful for proposed methodolo-gy and the practical way of research for determining the leading sector on the capital market with the use of elements of fundamental analysis and multivariate analysis.
Download file

Article file

Bibliography

1.Arnold, G. (2010). Inwestowanie w wartość. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
2.Blajer-Gołębiewska, A. (2012). Stock exchanges indices and abnormal returns in the crisis condition. Journal of International Studies, 5 (2), 9–17.
3.Blajer-Gołębiewska, A. (2014). Corporate Reputation and Economic Performance: the Evidence from Poland. Economics and Sociology, 7 (3), 194–207.
4.Bodie, Z., Kane, A., Marcus, A.J. (2014). Essentials of Investments, 10th ed. New York: Mc Grow-Hill.
5.Graham, B. (2007). Inteligentny inwestor. Warszawa: Wydawnictwo Studio EMKA.
6.Graham, B., Dodd, D. (2005). Security Analysis, 5th ed. New York–Toronto–London: Mc Grow-Hill.
7.Hagstrom, R.G. (2007). Na sposób Warrena Buffeta. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
8.Tarczyńska-Łuniewska, M. (2013a). Definition and nature of fundamental strengths. Actual Problems of Economics, 2 (1), 15–23.
9.Tarczyńska-Łuniewska, M. (2013b). Metodologia oceny siły fundamentalnej spółek (giełdowych i pozagiełdowych). Szczecin: Wydawnictwo Zapol.
10.Tarczyński, W. (1994a). Rynki kapitałowe. Metody ilościowe. Vol. I i II. Warszawa: Agencja Wydawniczo-Poligraficzna „Placet”.
11.Tarczyński, W. (1994b). Taksonomiczna miara atrakcyjności inwestycji w papiery wartościowe. Przegląd Statystyczny, 3, 275–300.
12.Tarczyński, W. (1995). Wielowymiarowa analiza porównawcza na giełdzie papierów wartościowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 6. Materiały i Konferencje, 171–190.
13.Tarczyński, W., Hozer J., Gazińska M., Wawrzyniak, K. (1995b). Analiza fundamentalna na giełdzie papierów wartościowych. Szczecin: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Szczecinie.
14.Tarczyński, W., Łuniewska, M. (2004). Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym. Warszawa: Wydawnictwo Placet.
15.Mauldin, J.F. (2007). Reguły giełdy. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
16.Mrzygłód, U., Nowak, S. (2013). Stock exchanges go public. The case of Warsaw stock exchange. Journal of International Studies, 6 (2), 111–123.
17.Navellier, L. (2007). Mała książeczka o inwestowaniu w akcje wzrostowe. Warszawa: MT Biznes.