Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.2.80/2-14
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 2/2016
Rola wybranych instrumentów polityki podatkowej w kształtowaniu ciężaru opodatkowania mikroprzedsiębiorstw
(The Importance of Tax Accounting Instruments in Modyfing Tax Burden Carried by Microenterprises)

Authors: Elżbieta Jędruczyk
Keywords: DEA method CCR model efficiency expenditures local government public finance
Year of publication:2016
Page range:8 (133-140)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Purpose – the purpose of the paper is showing certain tax policy instruments as one of ways allow-ing modifying tax burden carried by enterprises, as well as the attempt to formulate suggestions about design-ing successful tax accounting instruments, aimed to lower compliance cost. Design/Methodology/Approach – there were literature research performed, as well as aggregated macrodata analysis and case study. Findings – analysis of microenterprises structure shows, that in the sector there is very important role of compliance cost minimalizing, so the most important tax policy instruments are simplified forms of accounting or, on the other hand, other instruments, that allow to broader usage of financial accounting for tax purposes. Originali-ty/Value – the originality is shown in concept of net compliance cost conception usage, in order to successful-ly designing tax policy instruments, allowing their broad usage and gaining the effect demanded.
Download file

Article file

Bibliography

1.Compliance Costs Related to Cross-Border Activity Specific Contract No9 TAXUD/DE/336. Based on Framework Contract No TAXUD/2012/CC/117 (2014). Final report EY – October.
2.Dorozik, L., Stanielewicz, J., Walczak, B. (2008). System podatkowy Polski. Szczecin: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
3.Eichfelder, S., Vaillancourt, F. (2014). Tax Compliance Costs: A Review of Cost Burdens and Cost Structures (s. 111–148). Hacienda Publica EspanolaRevista Econ. Publica. Pobrane z: www.ief.es/recursos/ publicaciones/revistas/HP_resumenes.aspx.
4.Evans, C., Hansford, A., Hasseldine, J., Lignier, P., Smulders, S., Vaillancourt, F., 2014. Small Business and Tax Compliance Costs: A Cross-Country Study of Managerial Benefits and Tax Concessions. EJournal Tax Res. 12, 453–482. Pobrane z: www.business.unsw.edu.au/research/research-journals/atax-journal.
5.Fernández-Rodríguez, E., Martínez-Arias, F. (2014). Determinants of the Effective Tax Rate in the BRIC Coun-tries. Emerging Markets Finance & Trade, 50, May–June, Supplement 3.
6.Komisja Europejska (2015). Poradnik dla użytkowników dotyczący definicji MŚP, Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej. Official Journal L 124, 20/05/2003, 0036–0041.
7.Lang, M., (2008). Tax Compliance Costs for Companies in an Enlarged European Community. Kluwer Law International.
8.Sandford, C., Godwin, M., Hardwick, P. (1989). Administration and compliance costs of taxation. Bath, UK: Fiscal Publications.
9.Sandford, C., Godwin, M., Hardwick, P. (1989). Administrative and Compliance Costs of Taxation. With an appendix by David Collard.
10.Tarnawa, A., Zadura-Lichota, P. (red.). (2015). Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013–2014. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
11.Tran-Nam, B. (2000). Tax Compliance Costs: Research Methodology and Empirical Evidence from Australia. Natl. Tax J., 53, 229–252. Pobrane z: http://ntj.tax.org.
12.Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dz.U. 2014, poz. 851, z późn. zm.
13.Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dz.U. 2012, poz. 361, z późn. zm.
14.Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 2013, poz. 330, z późn. zm.
15.Zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przed-siębiorstw (notyfikowane jako dokument nr C(2003) 1422). Dz.U. L 124 z 20.5.2003.