Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.2.80/2-52
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 2/2016
Typologia etyki utylitarystycznej a moralność biegłego rewidenta i księgowego
(Typology of Utilitatian Ethics and Morality of Auditor and Accountant)

Authors: Marta Nowak
Keywords: accountant morality utilitarianism utilitarianism of actions utilitarianism of rules negative utilitarianism ecological utilitarianism commonwealth utilitarianism auditor ethics
Data publikacji całości:2016
Page range:8 (493-500)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Purpose – construction of hierarchy of utilitarian ethics types with relation to auditor and account-ant job, identification of correlation between them and relations between them and experience and plans of work. Design/Methodology/Approach – empirical research, data collected by questionnaire technique and re-sults obtained by analysis of descriptive statistics and correlation. Findings – hierarchy for utilitarian ethics in accounting-related job was constructed, correlation was identified between them and job experience and plans. Originality/Value – usage in accounting and audit of universal utilitarian ethics.
Download file

Article file

Bibliography

1.Filek, J., Kwarciński, T. (2013). Etyka pożytku – utylitaryzm. W: W. Gasparski (red.), Biznes, etyka, odpowie-dzialność. Warszawa: PWN.
2.https://kibr.org.pl/pl/aktualnosci/7090/ (19.03.2016).
3.http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/924538,przetargi-o-audyt-z-blednymi-zapisami.html (19.03.2016).
4.Jamieson, D. (2002). Metoda i teoria moralna. W: P. Singer (red.), Przewodnik po etyce. Warszawa: Książka i Wiedza.
5.Klimek, J. (2014). Etyka biznesu. Teoretyczne założenia, praktyka zastosowań. Warszawa: Difin.
6.Kodeks etyki zawodowych księgowych. (2009). Rada Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych.
7.Maruszewska, E. (2012). Reception of supervisor’s pressure to act unethically in accounting. AD ALTA Journal of Interdisciplinary Research, tom II.
8.Maruszewska, E. (2014). Etyka we współczesnej rachunkowości a wiarygodność informacji w niej tworzonych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
9.Nowak, M. (2015a). Czy rachunkowość jest moralna? Dyskurs z pogranicza pomiaru gospodarczego oraz filozofii etyki. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 399.
10.Nowak, M. (2015b). Etyka biegłego rewidenta – wymiar pozakodeksowy. W: E. Nowak, J. Szafraniec (red.), Rachunkowość, rewizja finansowa, podatki – teoria i praktyka. Wrocław: Regionalny Oddział Krajowej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu, Instytut Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
11.Nowak, M. (2015c). Etyka controllingowego pomiaru dokonań w świetle filozofii utylitarystycznej – zarys kon-cepcji. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 82.
12.Nowak, M. (2015d). Moral conflict in performance measurement. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 398.
13.Nowak, M. (2016). Koncepcja etyki pomiaru osiągnięć w kontekście teorii interesariuszy. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
14.Rawls, J. (2009). Teoria sprawiedliwości. Warszawa: PWN.