Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.79-33
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 1/2016 (79)
Poczucie własnej wartości potencjalnych kredytobiorców a poziom ryzyka kredytowego
(Self-esteem of Potential Debtors and the Level of Credit Risk)

Authors: Agnieszka Wierzbińska

Artur Stefański
Keywords: credit risk self-esteem personal finances
Data publikacji całości:2016
Page range:10 (431-440)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Purpose – The main objective of the paper is to examine the relation between the level of a debtor’s self-esteem and credit risk. Design/methodology/approach – The research tools included a questionnaire created for the purpose of the article herein and the questionnaire of SES (self-esteem scale). The correlation was measured by the Pearson linear correlation coefficient and the importance of the correlation was defined as well. Findings – The conclusions drawn from the research say that there exist a statistically irrelevant and vague positive correlation between the level of one’s self-esteem and the result of credit risk assessment. However, collected empirical data and research could not verify positively the hypothesis that high self-esteem guarantees that a given bank will accept the assessed credit risk. Originality/value – The added value of the article is an attempt to undertake research on the correlation between debtors’ self-assessment and the assessment of credit risk made by the banks. This research idea is not often undertaken in professional publications.
Download file

Article file

Bibliography

1.Dzwonkowska I., Lachowicz-Tabaczek K., Łaguna M. (2008), Samoocena i jej pomiar SES. Polska adaptacja skali SES M. Rosenberga, Pracownia Testów Psychologicznych, Warszawa.
2.Krysiak A., Staniszewska A., Wiatr M.S. (2012), Zarządzanie portfelem kredytowym banku, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
3.Kwan V.S.Y, Mandisodza A.N. (2007), Self-Esteem: On the relation between conceptualization and measurement, w: Frontiers in social psychology: The Self , red. C. Sedikides, S. Spencer, Psychology Press, Philadelphia.
4.Majewska-Opiełka I. (1998), Umysł lidera. Jak kierować ludźmi u progu XXI wieku, Wydawnictwo Medium, Warszawa.
5.Pervin L.A. (2002), Psychologia osobowości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
6.Schiraldi G.R. (2011), 10 prostych sposobów na budowanie poczucia własnej wartości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
7.Sparks R.W. (1994), Istota poczucia własnej wartości, Wydawnictwo Ravi, Łódź.
8.Stefański A. (2007), Rola kwalifikacji analityków w zarządzaniu ryzykiem kredytowym w bankach, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań.
9.Wiatr M.S. (2011), Zarządzanie indywidualnym ryzykiem kredytowym, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.