Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Currently: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.38-19
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / ZN 865 PZFiM nr 38
Ocena jakości usług restauracyjnych na przykładzie kawiarni w Lublinie
(The Evaluation of the Quality of Restaurant Service on the Example of Cafés in Lublin)

Authors: Piotr Blicharz
Politechnika Lubelska
Keywords: restaurant services gastronomy Servqual method service quality
Year of publication:2015
Page range:10 (209-218)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The main purpose of the paper is presentation of the Servqual method and its use in the research of the quality of restaurant’s services. The paper presents the results of research on the quality of services in selected cafés in the city of Lublin, which was conducted in December 2014. Practical implication of this method to assess the quality of services takes into account primarily customer satisfaction. It becomes a simple way to obtain clear conclusions on issues related to the adjustment of the services to customers’ requirements.
Download file

Article file

Bibliography

1.Devrye C., Dobra obsługa to dobry interes. Siedem strategii osiągania sukcesu, Zysk i S-ka, Poznań 2007.
2.Dyr T., Wykorzystanie metody Servqual w ocenie jakości kolejowych przewozów regionalnych, „Problemy Kolejnictwa” 2006, z. 141.
3.Korzyńska K., Metoda oceny jakości usług na przykładzie przedsiębiorstwa świadczącego usługi szkoleniowe, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 736, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 55, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012.
4.Leland K., Bailey K., Obsługa klienta, Oficyna Wyd. Read Me, Warszawa 1999.
5.Rudawska E., Lojalność klientów, PWE, Warszawa, 2006.
6.Sidor M.W., Jakość usług bibliotecznych: badanie metodą Servqual, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 2005.
7.Urbaniak A.M., Zastosowanie metody Servqual do oceny jakości usług rekreacyjnych, Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula nr 32, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa 2013.
8.Wolniak R., Kostorz E., Wykorzystanie metody Servqual do badania jakości usług świadczonych przez stacje benzynowe, http://keraunos3.republika.pl/2004_9.pdf.
9.Wolniak R., Skotnicka B., Metody i narzędzia zarządzania jakością, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2005.
10.www.sjp.pwn.pl.
11.Zemke R., Jak zapewnić znakomitą obsługę klientów, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006.