Search

Result: Found records: 133 (record limit: 100, number of pages: 2).
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Eliminacja stereotypów związanych z płcią w dziedzinie edukacji – analiza prawno-międzynarodowych zobowiązań Polski
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2015 (12) 2015 Go to
2. Społeczna ocena szans realizacji celów życiowych w Szczecinie a wypłukiwanie kapitału ludzkiego
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2014 2014 Go to
3. From Past till Presence – The Quality of German Physical Activity Kindergarten (PAK)
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 11, No. 3/2015 2015 Go to
4. Associations Between Health Behavior Habits and Quality of Life Outcomes in Pregnant Women: A Preliminary Investigation in Polish Sample
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 10, No. 2/2015 2015 Go to
5. Jakość usług oferowanych przez uzdrowisko Ciechocinek w opinii kuracjuszy
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (30) 2015 2015 Go to
6. Changes of water quality of the Osówka stream flowing through ponds Syrenie Stawy in Szczecin (NW -Poland) in selected periods in the years 1994–2014
(Acta Biologica)
No. 22 2015 Go to
7. Zapewnienie jakości procesów usługowych wspomaganych informatycznie
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
8. Indykatory jakości rządzenia w ujęciu regionalnym
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2015 2015 Go to
9. Customer Ratings as a Tool for the Information Asymmetry Reduction in the Hospitality Market
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (31) 2015 2015 Go to
10. Ocena wiarygodności informacji w serwisach internetowych
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 863 SI nr 36 2015 Go to
11. Jakość usług i metody jej pomiaru
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 850 PZFiM nr 37 2015 Go to
12. Praktyka informowania o jakości produktów w reklamie telewizyjnej
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 866 PZFiM nr 39 2015 Go to
13. Ocena jakości usług restauracyjnych na przykładzie kawiarni w Lublinie
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Go to
14. Jakość usług marketingowych w Polsce w perspektywie menedżerów przedsiębiorstw korzystających z nich
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Go to
15. Company Marketing Strategy from the Perspective of Quality of Life
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/2 2015 2015 Go to
16. Proces przyjęcia dostawy a obsługa klienta – przykład branży odzieżowej
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
17. Iteracyjny model jakości produktu w podejściu Agile
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
18. Service branches as activities minimizing wage inequality within European Union
(European Journal of Service Management)
Vol. 17, 1/2016 2016 Go to
19. Jakość portfela kredytowego przedsiębiorstw rodzinnych na przykładzie wybranych banków spółdzielczych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
20. Kollektive Erwählung und souveräne Gleichheit
(Acta Politica Polonica)
2/2014 (28) 2014 Go to
21. Religijność jako kryterium jakości narzeczeństwa i małżeństwa
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 23 2016 2016 Go to
22. OCENA ATRAKCYJNOŚCI LOKALIZACJI I JAKOŚCI MIESZKAŃ SPRZEDANYCH NA SZCZECIŃSKIM RYNKU WTÓRNYM W LATACH 2012–2015
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Go to
23. UWARUNKOWANIA POSTAW KLIENTÓW WOBEC USŁUGI- PODEJŚCIE ORGANIZACJI A KLIENTOCENTRYCZNOŚĆ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
24. Umieralność niemowląt w „polskich” rejencjach Prus na początku XX wieku
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 3 2015 Go to
25. Determinanty jakości badań marketingowych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
26. Orientacja na klienta w wymaganiach normy ISO 9001:2015
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
27. Ocena wiedzy klientów na temat akredytacji na przykładzie placówki zdrowia
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
28. Jakość współpracy polskich klastrów z partnerem publicznym – współczesne wyzwanie w zarządzaniu klastrami
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
29. ANALIZA ZNORMALIZOWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W LATACH 2007–2014
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/1 2016 2016 Go to
30. JAKOŚĆ RZĄDU I JEJ ZRÓŻNICOWANIE NA PRZYKŁADZIE POLSKICH WOJEWÓDZTW
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Go to
31. THE MORPHOLOGY OF THE WASTE AND THE QUALITY OF PEOPLE’S LIVES. THE THEORETICAL AND EMPIRICAL CONSIDERATIONS
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/2 2016 2016 Go to
32. Jakość stron internetowych dotyczących gier komputerowych
(Studia Informatica Pomerania)
nr 39 2016 Go to
33. Urban stream Osówka in Szczecin – how efficiently as possible should the variability of the stream water quality be studied along the road of runoff in time?
(Acta Biologica)
No. 23 2016 Go to
34. Ujęcie braków w tradycyjnym rachunku kosztów
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
35. Badania cech ruchu turystycznego w wybranych obiektach sanatoryjnych uzdrowiska Polańczyk
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
36. Istota animacji urlopowej i jej rola w kształtowaniu jakości obsługi ruchu turystycznego
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
37. Zarządzanie jakością w rozwoju agroturystyki w wybranych powiatach województwa małopolskiego
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Go to
38. The Quality of Life of the Residents of Tourist Reception Areas According to Selected Indicators
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Go to
39. Wykorzystywanie modelu luk jakości w zarządzaniu jakością usług restauracyjnych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
40. Zróżnicowanie poziomu dochodów rolników w gospodarstwach o różnych typach rolniczych w krajach Unii Europejskiej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Go to
41. Jakość w badaniach interpretatywnych rachunkowości zarządczej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
42. Poprawa jakości specyfikacji wymagań za pomocą przykładów
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Go to
43. Kształtowanie jakości procesów produkcyjnych w warunkach logistyki globalnej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
44. Jakość systemów podatkowych a ich wydajność fiskalna
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Go to
45. Antropologia imago Dei jako odpowiedź na antropologię gender
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2014 2014 Go to
46. Obiektywna jakość życia w obszarze gospodarki komunalnej w województwie zachodniopomorskim na tle Polski
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2016 2016 Go to
47. Historia oceny jakości wyrobów elektrycznych w Polsce
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2016 2016 Go to
48. Quality of Life and Physical Activity after Liver Transplantation. Literature Review.
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 17, No. 1/2017 2017 Go to
49. Evaluation of the Quality of Sleep of the Professional Soldiers Population
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 18, No. 2/2017 2017 Go to
50. O wewnętrznych systemach zapewniania jakości w uczelniach polskich – w kontekście specyfiki ich genezy i wdrożeń
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2013 2013 Go to
51. Niż demograficzny w szkolnictwie wyższym – konsekwencje i proponowane sposoby przeciwdziałania niekorzystnym tendencjom
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2013 2013 Go to
52. Quality of lifelong education. Monitoring vs. evaluation. Case study
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2013 2013 Go to
53. Społeczeństwo klasowe. Problem nierówności i problem ich (nie)artykulacji:
(Nowa Krytyka)
37 rok 2016 2016 Go to
54. Kategoryzacja portów jachtowych jako możliwość uzyskania przewagi konkurencyjnej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
55. Zarządzanie wiedzą w kontekście jakości życia młodych ludzi
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
56. Jakość pracy pielęgniarek w szpitalu
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
57. (Lepsze) przygotowanie studentów i absolwentów szkół wyższych do wyzwań rynku pracy jako priorytet dzisiejszej edukacji
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2013 2013 Go to
58. Underrepresentation of Women in Sports Organizations. Polish, British and International Organizations – a Comparative Analysis
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 19, No. 3/2017 2017 Go to
59. Ocena zadowolenia pasażerów z jakości usług przewozowych komunikacji miejskiej na przykładzie PKM Jaworzno
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Go to
60. Analiza jakości komunikacji w aglomeracji górnośląskiej
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Go to
61. Analiza jakości usług transportowych świadczonych przez Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Go to
62. The quality of information on financial liquidity – empirical evidence from public companies quoted onWarsaw Stock Exchange
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Go to
63. Jakość ujawnień dotyczących zobowiązań finansowych w sprawozdaniach finansowych spółek indeksu WIG 30
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Go to
64. Sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej źródłem informacji dla interesariuszy – ujęcie jakościowe
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Go to
65. Nowa jakość badania sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Go to
66. Jakość obsługi klienta w logistyce zwrotnej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Go to
67. Jakość kredytów w polskim sektorze bankowym w latach 2009-2016
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
68. Kształtowanie jakości wyrobów przemysłowych poprzez system certyfikacji dobrowolnej
(Studia Informatica Pomerania)
nr 43 2017 Go to
69. Criteria of hotel services quality evaluation in the opinion of tourists on the objects in Świnoujście and Jurmala examples
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Go to
70. Increasing the level of educational services quality in higher education
(European Journal of Service Management)
Vol. 23, 3/2017 2017 Go to
71. Proinnowacyjny model zintegrowanego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
72. Rachunek kosztów jakości w systemie rachunkowości przedsiębiorstw produkcyjnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
73. Systemowe zarządzanie jakością jako element poprawy efektywności w polskiej kopalni węgla kamiennego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
74. Analiza porównawcza jakości kredytów sektorów bankowych krajów Europy Środkowo-Wschodniej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
75. IPO Firms’ Earnings Quality in Poland Around the Crisis
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
76. Jakość sprawozdań finansowych i struktura zapadalności długu a efektywność inwestycji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
77. Jakość obsługi klienta w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie usług ubezpieczeniowych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (48) 2017 2017 Go to
78. Jakość produktów w świetle idei zrównoważonego rozwoju
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (48) 2017 2017 Go to
79. Doskonalenie jakości samooceny audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 2016 Go to
80. Ocena użyteczności informacji sprawozdawczych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 2016 Go to
81. Zastosowanie analizy SWOT w doskonaleniu zarządzania jednostkami administracji terytorialnej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 2016 Go to
82. Dialektyka równości. Recenzja Michał Kozłowski, Znaki równości. O społecznym konstruowaniu stosunków egalitarnych, Scholar, Warszawa 2016...
(Nowa Krytyka)
38 rok 2017 2017 Go to
83. An Assessment of the Quality of Services Offered by the Nałęczów Health Resort And Spa SA
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (40) 2017 2017 Go to
84. Argumenty w sporze o legalizację eutanazji i wspomaganego samobójstwa. Część I
(Analiza i Egzystencja)
42 (2018) 2018 Go to
85. W poszukiwaniu smart obywatela. Analiza realizacji koncepcji smart city w Polsce
(Acta Politica Polonica)
4/2017 (42) 2017 Go to
86. Zastosowanie metod antropologii biznesu jako innowacyjnej koncepcji badań konsumentów
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
87. Ocena potencjału pracowników Urzędu Miasta Dzierżoniów w celu wdrożenia systemu sugestii pracowniczych kaizen
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
88. Water quality and ecological role of urban lake: a case study of Słoneczne Lake in Szczecin (NW-Poland)
(Acta Biologica)
No. 24 2017 Go to
89. Wykorzystanie metody IPA do oceny usług hotelu SPA Kazimierski Zdrój w Janowcu
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (42) 2018 2018 Go to
90. Brytyjskie seriale telewizyjne w przekładzie międzykulturowym
(Rocznik Komparatystyczny)
8 (2017) 2017 Go to
91. Argumenty w sporze o legalizację eutanazji i wspomaganego samobójstwa - część II
(Analiza i Egzystencja)
42 (2018) 2018 Go to
92. TRANSPORT JAKO DETERMINANT SPRAWNOŚCI MAKROSYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH W SKALI GLOBALNEJ. POLSKA NA TLE GLOBALNYM – ANALIZA PORÓWNAWCZA
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (41) 2018 2018 Go to
93. Rola konsumeryzmu w menedżerskiej reorientacji projakościowej na przykładzie branży usług medycznych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 130 2018 2018 Go to
94. Wartość i jakość w usługach
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 130 2018 2018 Go to
95. Audit wewnętrzny jako narzędzie doskonalenia systemu zarządzania jakością na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 130 2018 2018 Go to
96. Ocena praktyk zawodowych w opinii studentów jako element doskonalenia jakości kształcenia
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 130 2018 2018 Go to
97. Polskie realia jakości życia
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/2 2018 2018 Go to
98. Urlop rodzicielski dla ojców – problemy z implementacją dyrektywy 2010/18 w Polsce
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2018 (23) 2018 Go to
99. Intervention Effect of Supportive Group Therapy and Physical Exercise on the Quality of Life of Cancer Patients
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 25, No. 1/2019 2019 Go to
100. Dutch protocol from Groningen (the so-called Groningen Protocol). The problem of deliberate causing of death in newborns (“neonatal euthanasia”)
(Analiza i Egzystencja)
49 (2020) 2020 Go to
Page