Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.1.85-20
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 1/2017 (85)
Kształtowanie jakości procesów produkcyjnych w warunkach logistyki globalnej
(Shaping Quality Of Production Processes In The Terms Of Global Logistics)

Authors: józef Frąś
Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania, ul. Strzelecka 11, 60-965 Poznań

Tomasz Frąś
Attrax SA Luxemburg

Marcin Frąś
Hausbrauerei Feierling GmbH
Keywords: quality shaping quality production process global logistics
Data publikacji całości:2017
Page range:17 (237-253)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Purpose – Logistics in the XXI century is a great challenge to ensure the quality of production processes, not only because of the increasing complexity, but mainly because of the necessity to find new, innovative solutions that will meet the expectations and requirements of each customer today. Therefore the aim of the work is to present the meaning and essence of quality shaping as well as creating instruments that will improve production processes of each modern company. Material and methods – The material is based on the literature. Method was used of analysis and logical construction. Results – The study presented the importance and essence of the quality management and model of instruments to improve the quality of production processes in the terms of global logistics. In the theoretical part of the work considered about the importance and essence of quality in production processes, as well as the challenges of global logistics to ensure high-quality production processes of the modern enterprise. In the analytical and conceptual part was developed a model of instruments to improve the quality of production processes, pointing to the importance of implementing a quality management system in the highly competitive and global logistics. It was assumed resulting from the essence of a quality management system that the implementation and effective functioning of the quality management system and its improvement by the implementation of appropriate (included in the developed model) instruments to improve production processes carried out in a long period of time will contribute to growth the competitive position by increasing the quality of products the company at the global market. Conclusion – Quality Management Systems and its tools for the improvement in the production process in the conditions of global logistics is a effective tool for supervising the quality of products throughout technological line production process, which allows to reduce the internal shortcomings and complaints and growth the number of customer orders.
Download file

Article file

Bibliography

1.Beier, J., Rutkowski, K. (2004). Logistyka. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej.
2.Bendkowski, J., Matusek, M. (2013). Logistyka produkcji. Praktyczne aspekty. Część II: Narzędzia. Metody. Systemy. Gliwice: Wydawnictwo Naukowe Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
3.Frąś, J., Kanswohl, N., Schlegel, M., Dettman, S., Geick, T. (2016). Kompleksowe utrzymanie maszyn w systemach produkcyjnych. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2, XXIV–XXIX.
4.Frąś, J. (2015). Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Politechniki Poznańskiej.
5.Gapska, K. (2010). Six Sigma – wyzwanie dla przedsiębiorstwa usługowego. Problemy Jakości, 11.
6.Gołembska, E. (2006). Kompendium wiedzy o logistyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
7.Grzybowska, K. (2010). Podstawy logistyki. Warszawa: Difin.
8.Hamrol, A. (2007). Zarządzanie jakością z przykładami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
9.Karaszewski, R. (2006). Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością. Toruń: TNOiK.
10.Łunarski, J. (2012). Zarządzanie jakością w logistyce. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.
11.Pająk, E. (2013). Zarządzanie produkcją. Produkt, technologia, organizacja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
12.Tubielewicz, A. (2013). Problemy zarządzania globalną siecią dostaw. W: R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. l. Opole: Oficyna Wydawnicza PTZP. Pobrane z: www.ptzp.org.pl (8.06.2016).
13.Womac, J., Jones, D., Ross, D. (2007). Maszyna, która zmieniła świat. Wrocław: Wydawnictwo ProdPress.
14.Zimon, D. (2013). Logistyka a koncepcje i systemy zarządzania jakością. Logistyka, 5, 221–224.