Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.45/2-40
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 45/2 2016
OCENA ATRAKCYJNOŚCI LOKALIZACJI I JAKOŚCI MIESZKAŃ SPRZEDANYCH NA SZCZECIŃSKIM RYNKU WTÓRNYM W LATACH 2012–2015
(Assessment of the attractiveness of the location and quality of apartments sold on the secondary market in Szczecin in 2012–2015)

Authors: Marta Zaorska
Keywords: real estate market attractiveness of the location housing quality assessment
Data publikacji całości:2016
Page range:14 (517-530)
Klasyfikacja JEL: C01
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article attempts to determine an indicator that measures the attractiveness of the location of particular housing estates in Szczecin. The research was based on 1400 transaction prices of the apartments sold on the local secondary market. Although the attractiveness of the location is not a measurable feature, it is reflected in the value of real estate. Therefore, an assumption was made that if the transactions were carried out in similar economic conditions and the legal status of the apartments was similar, the prices were determined mainly by the quality and location of the property, which can be extracted and compared.
Download file

Article file

Bibliography

1.Doszyń, M. (2013). Skłonności w ekonomii. Ujęcie ilościowe. Szczecin: Wyd. Naukowe US.
2.Hozer, J. (red.). (2008). Wycena nieruchomości. Szczecin: Wyd. KEiS WNEiZ US, IADiPG.
3.Kucharska, E. (2006). Nieruchomość w gospodarce rynkowej. Warszawa: PWN.
4.Pociecha, J., Podolec, B., Sokołowski, A., Zając, K. (1988). Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych. Warszawa: PWN.
5.Strahl, D., Walesiak, M. (1997). Normalizacja zmiennych w skali przedziałowej i ilorazowej w referencyjnym systemie granicznym. Przegląd Statystyczny, XLIV, I, 69–77.