Marketing i Zarządzanie

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X    OAI    DOI: 10.18276/miz.2018.51-34
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 1 (51) 2018
Sezonowe uwarunkowania działalności przedsiębiorstw w Polsce
(Seasonality Condition of Business Activities in Poland)

Authors: Kamila Radlińska
Politechnika Koszalińska, Wydział Nauk Ekonomicznych
Keywords: seasonality gross salary enterprises NACE section
Year of publication:2018
Page range:11 (349-359)
Klasyfikacja JEL: D21 E24 J23 J31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of the study was to analyze the conditions of seasonal changes in the average gross salary in the enterprise sector in Poland. Was to determine the level and tendency of seasonal changes in salary as well as their distribution during the year. The object of the analyzes was to compare seasonal fluctuations in the NACE sections. The study uses GUS data on average salaries in the total enterprise sector and selected NACE sections for the period from 01.2010. until 12.2016. To separate seasonal component CENSUS X12 procedure was used. The results show that the seasonal average salary in the enterprise sector in Poland is low. The distribution of seasonal salary fluctuations in the enterprise sector during the year in Poland and in selected sections of NACE is similar, the difference concerns the amount of the fluctuation amplitude.
Download file

Article file

Bibliography

1.Biddle, J.E. (2014). The cyclical behavior of labor productivity and emergence of the labor hoarding concept. The Journal of Perspectives, 28 (2), 197–212.
2.Borowski, J. (2013). Teoria przedsiębiorstw w świetle teorii ekonomii i zarządzania. Optimum. Studia Ekonomiczne, 63 (3), 78–91.
3.Eurostat (2017). Pobrane z: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (30.11.2017).
4.Fischer, B. (1995). Decomposition of time series: comparing different methods in theory and practice. Version 2.1. Luksemburg: Eurostat.
5.Gorynia, M., Jankowska, B., Owczarzak, R. (2005). Zarządzanie strategiczne jako próba syntezy teorii przedsiębiorstwa, Ekonomista, 5, 595–619.
6.Griffin, R.W. (1999). Management. New York: Houghton Mifflin Company.
7.Grutkowska, S., Paśnicka, E. (2007). X-12 ARIMA i TRAMO/SEATS – empiryczne porównanie metod wyrównania sezonowego w kontekście długości próby. Materiały i Studia Narodowego Banku Polskiego, 220.
8.GUS (2017). Pobrane z: www.stat.gov.pl (30.11.2017).
9.Janasz, K. (2009). Ryzyko i niepewność w gospodarce – wybrane aspekty teoretyczne. Studia i Prace WNEiZ, 14, 87–98.
10.Namazie, C.Z. (2003). Why labour hoarding may be rational: A model of firm behaviour during transition. London: CASE paper 69.
11.Pissarides, Ch. (1991). Labour market indicators for transition: Monitoring labour market developments in central and eastern European countries. Labour hoarding in industrial countries: Concept and measurement. Paris: OECD.
12.Sharpe, A., Smith, J. (2005). Labour market seasonality in Canada: Trends and policy implications. No. 2005-01. Centre for the Study of Living Standards.
13.Wach, K. (2007). Comparative analysis of working conditions in the European Union member states. W: D. Kopycińska (red.), The policy of the EU member states in relation to labour market competitiveness (s. 7–16). Szczecin: Microeconomics Department of University of Szczecin.
14.Wilthagen, T., Tros, F. (2004). The concept of ‘flexicurity’: A new approach to regulating employment and labour markets. European Review of Labour and Research, 10 (2), 166–186.