Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2543-5574    OAI    DOI: 10.18276/miz.2018.53-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 3 (53) 2018
Managing relationships with employees as company’s internal clients
(Zarządzanie relacjami z pracownikami jako klientami wewnętrznymi przedsiębiorstwa)

Autorzy: Agnieszka Bojanowska
Politechnika Lubelska, Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: personel CRM HRM zarządzanie zasobami ludzkimi klient wewnętrzny zarządzanie relacjami z klientami przedsiębiorstwo marketing wewnętrzny
Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (17-26)
Klasyfikacja JEL: M50
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie zastosowania koncepcji zarządzania relacjami z klientami (Customer Relationship Managment ‒ CRM) do przekształcenia myślenia o zasobach ludzkich w organizacji. Nadając pracownikom miano klienta wewnętrznego, wskazuje się na dostrzeżenie ich potrzeb i oczekiwań. Szczególny nacisk kładziony jest na dbanie o satysfakcję klienta wewnętrznego, gdyż przekłada się ona na satysfakcję klienta zewnętrznego w organizacji. Autorka proponuje niejako nowe zastosowanie dla koncepcji znanej z zarządzania klientami zewnętrznymi. Zawarte w artykule propozycje użycia CRM do wspierania HRM opierają się na dotychczasowej wiedzy z obu dziedzin oraz obserwacji własnych autorki. W artykule wskazuje się na pewne analogie w budowaniu relacji klient‒firma i pracownik‒firma. Można je wykorzystać, aby dopasować założenia koncepcji CRM do budowania relacji z pracownikami. Poruszano również zagadnienia marketingu wewnętrznego oraz budowania marki pracodawcy (employer branding ‒ EB). Zwrócono uwagę na kwestię wpływu CRM na HRM i odwrotnie. Wskazano także na ograniczenia, jak i możliwe do osiągnięcia korzyści, w stosowaniu koncepcji CRM dla budowania relacji z pracownikami.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Balon, U., Dziadkowiec, J. (2010). Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 815, 17‒40.
2.Berry, L., Parasuraman, A. (1991). Marketing Services: Competing through Quality. New York: The Free Press.
3.Biesaga-Słomczewska, E.J., Iwińska-Knop, K. (2017). Marketing wewnętrzny (MW) i Public Relations (PR) w realizacji funkcji personalnej. Studia Ekonomiczne, 313, 40‒50.
4.Broniewska, G. (1998). Marketing partnerski a kompleksowe zarządzanie przez jakość. Problemy Jakości, 9, 20‒24.
5.Broniewska, G. (2018). Na drodze do TQM – identyfikacja powiązań klientów wewnętrznych w praktyce polskich przedsiębiorstw. Retrieved from: www.studenci.pl/zarzadzanie/metody/semeko_84.html.
6.Davoudi, S.M.M., Kaur, R. (2012). The link between internal marketing and human resource management. Journal of Economics and Management, 1 (2), 59‒72.
7.Greenberg, P. (2010). The impact of CRM 2.0 on customer insight. Journal of Business & Industrial Marketing, 25 (6), 410‒419.
8.Hindle, T. (2012). The Economist Guide to Management Ideas and Gurus. London: The Economist in Assosciacion with Profile Books Ltd.
9.Minchington, B., Thorne, K. (2007). Measuring the effectiveness of your employer brand. Human Resources Magazine, 12 (4), 14‒16.
10.Nguyen, T.H., Sherif, J.S., Newby, M. (2007). Strategies for successful CRM implementation. Information Management & Computer Security, 15 (2), 102‒115.
11.Reichheld, F. (1996). The Loyalty Effect. The Hidden Force behind Growth, Profits and Lasting Value. Boston: Bain & Company, Harvard Business School Press.
12.Rzemieniak, M., Wawer, M. (2012). Budowanie wizerunku pracodawcy w mediach społecznościowych w rekrutacji pracowników. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 712 Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 26, 353‒367.
13.Schriver, M. (2017). When Companies Fire Customers. Retrieved from: http://schrivers.blogspot.com/2009/04/when-companies-fire-customers.html.
14.Ted says „Take me to Cuba": A story of customer lifecycle marketing (2016). Retrieved from: https://www.tivolipartners.com/customer-lifecycle-marketing/ (8.03.2018).
15.The Five Stages of The Employee Lifecycle (2017). Retrieved from: https://www.starmeup.com/blog/en/useful-tips/employee-lifecycle/ (8.03.2018).
16.Urbaniak, M. (2008). Relacje z pracownikami (studium badań empirycznych). Problemy Jakości, 1, 16‒19.