Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2543-5574    OAI    DOI: 10.18276/miz.2018.53-07
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 3 (53) 2018
Użyteczność neuromarketingu w badaniach postaw etnocentrycznych konsumentów żywności

Autorzy: Ewa Jerzyk
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania

Renata Nestorowicz
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania

Anna Rogala
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: etnocentryzm konsumencki badania neuromarketingowe
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:11 (75-85)
Klasyfikacja JEL: D87
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest wskazanie możliwości wykorzystania metod neuromarketingowych, takich jak eyetracking, badanie EEG, GSR czy miografia, do określenia postaw etnocentrycznych konsumentów, przejawiających się preferowaniem produktów rodzimego pochodzenia. Zastosowanie tych metod może wzbogacić wyniki badań tradycyjnych, bazujących na deklaracjach konsumentów. Jako punkt wyjścia autorki przedstawiają najczęściej stosowane skale w badaniach postaw etnocentrycznych konsumentów, ich modyfikacje, jak również nowe podejście do badań deklaratywnych. Zastosowanie triangulacji metod tradycyjnych i neuromarketingowych mogłoby przyczynić się do uzyskania bardziej wiarygodnych pomiarów etnocentryzmu konsumenckiego. Wprowadzenie nowych metod badawczych wiąże się jednak z pewnym ryzykiem i szczególnymi wymaganiami stawianymi badaczom neuromarketingowym, o czym należy pamiętać przy projektowaniu nowych badań etnocentryzmu konsumenckiego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Agarwal, S., Dutta, T. (2015). Neuromarketing and consumer neuroscience: current understanding and the way forward. Decision, 42 (4), 457‒462. DOI: 10.1007/s40622-015-0113-1.
2.Brzezicka, A., Kamiński, J. (2010). Neuromarketing. Możliwości i ograniczenia. W: M. Wierzchoń, J. Orzechowski (red.), Nowe trendy w reklamie (s. 118‒137). Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica.
3.Davidson, R.J. (2004). What does the prefrontal cortex „do” in affect: Perspectives on frontal EEG asymmetry research. Biological Psychology, 67, 219–233. DOI: 10.1016/j.biopsycho.2004.03.008.
4.Davidson, R.J. (2003). Affective neuroscience and psychophysiology: Toward a synthesis. Psychophysiology, 40, 655–665.
5.de Gee, J.W., Knapen, T., Donner, T.H. (2014). Decision-related pupil dilation reflects upcoming choice and individual bias. Proceedings of the National Academy of Sciences 2014 111 (5) E618-E625. Published ahead of print January 21. DOI: 10.1073/pnas.1317557111. Pobrano z: https://www.pnas.org/content/pnas/111/5/E618.full.pdf (10.12.2017).
6.Disterheft, A., Woźniak, M. (2017). Sytuacja i możliwości wykorzystania badań neuromarketingowych na rynku polskim. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 4, 193‒204.
7.Duch, W. (2017). Perspektywy neuromarketingu. Katedra Informatyki Stosowanej UMK. Pobrano z: https://pdfs.semanticscholar.org/bbf2/9c1bf1b9a3bea9ebfcd182c5a893d45cc952.pdf, s. 1‒13.
8.Dziadkiewicz-Ilkowska, A. (2010). Wpływ etnocentryzmu konsumenckiego na decyzje konsumenta. W: Z. Kędzior, R. Wolny (red.), Konsument w Unii Europejskiej – podobieństwa i różnice. Katowice: CBiE AE.
9.Ertmańska, K. (2011). Zachowania konsumenckie ‒ etnocentryzm, internacjonalizm i kosmopolityzm konsumencki. Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, 51, 254‒266.
10.Figiel, A. (2004). Etnocentryzm konsumencki. Produkty krajowe czy zagraniczne. Warszawa: PWE.
11.Gregor, B., Wdowiak, Ł. (2016). Istota oraz metody badań neuromarketingowych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 459, 1‒10.
12.Jerzyk, E. (2017). Zastosowanie okulografii w badaniach uwagi wzrokowej konsumentów. Handel Wewnętrzny, 6, 122‒131.
13.Jiménez-Guerrero, J.F., Gázquez-Abad, J.C., del Carmen Linares-Agüera E. (2014). Using standard CETSCALE and other adapted versions of the scale for measuring consumers’ ethnocentric tendencies: Ananalysis of dimensionality. BRQ Business Research Quarterly, 17, 174‒190.
14.Lebiejko, A. (2012). Zastosowanie metody CETSCALE oraz IAT do oceny poziomu etnocentryzmu konsumenckiego na rynku usług. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 93, 101‒110.
15.Lewicki, M., Romanowski, R. (2016). Społeczne uwarunkowania stosowania metod neuromarketingowych w założeniach ekonomii behawioralnej. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 40, 257–272.
16.Lindquist, J.D., Vida, I., Plank, R.E., Fairhurst, A. (2001). The modified CETSCALE: validity tests in the Czech Republic, Hungary, and Poland. International Business Review, 10 (5), 505.
17.Maison, D., Baran, T. (2014). Dobre, bo (nie)polskie? O uwarunkowaniach i konsekwencjach etnocentryzmu konsumenckiego. Marketing i Rynek, 10, 2‒10.
18.Nestorowicz, R., Kaniewska-Sęba, A. (2014). Zastosowanie CETSCALE do pomiaru etnocentryzmu konsumenckiego na rynku produktów żywnościowych w Polsce. Marketing i Rynek, 6 ‒ CD, 501‒517.
19.Nowacki, R. (2014). Etnocentryzm konsumencki a kultywowanie polskości w reklamie. Handel Wewnętrzny, 3 (350), 202‒214.
20.Ohme, R.K. (2006). Kontrowersje wokół marketingu. Pobrano z: http://wiadomosci.onet.pl/kiosk/kontrowersje-wokol-neuromarketingu/kmj1s.
21.Plassmann, H., Venkatraman, V., Huettel, S., Yoon, C.(2015). Consumer Neuroscience: Applications, Challenges, and Possible Solutions. Journal of Marketing Research, LII, 427‒435.
22.Pop, N.A., Dabija, D.C., Iorga, A.M. (2014). Ethical responsibility of neuromarketing companies in harnessing the market research – a global exploratory approach. Amfiteatru Economic, XVI (35), 26‒40.
23.Pop, N.A., Iorga, A. M. (2012). A new challenge for contemporary marketing – neuromarketing. Management & Marketing Challenges for the Knowledge Society, 7 (4), 631‒644.
24.Pradeep, A.K. (2010). Mózg na zakupach – neuromarketing w sprzedaży. Gliwice: Helion.
25.Ravaja, N., Somervuori, O., Salminen, M. (2013). Predicting Purchase Decision: The Role of Hemispheric Asymmetry Over the Frontal Cortex. Journal of Neuroscience, Psychology, and Economics, 6 (1), 1–13.
26.Sajdakowska, M. (2003). Etnocentryzm konsumencki – czynnik wpływający na decyzje nabywcze konsumentów na rynku żywności. Acta Scientarium Polonarum, „Technologia Alimentaria”, 2, 177‒184.
27.Shimp, T.A., Sharma, S. (1987). Consumer Ethnocentrism: Construction and Validation of the CET-SCALE. Journal of Marketing Research, 24 (3), 280‒289.
28.Stanton, S.J., Sinnott-Armstrong, W., Huettel, S.A. (2017). Neuromarketing: Ethical Implications of its Use and Potential Misuse. Journal of Business Ethics, 144, 799–811. DOI: 10.1007/s10551-016-3059-0.
29.Świstak, J., Wicka, A. (2010). Neuromarketing – „ścieżka dostępu” do zachowań konsumenta? Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia, 9 (1), 113–122.
30.Szromnik, A., Wolanin-Jarosz, E. (2013). Diagnoza poziomu etnocentryzmu konsumenckiego Polaków z wykorzystaniem metody CETSCALE. Konsumpcja i Rozwój, 1, 98‒111.
31.Szromnik, A., Wolanin-Jarosz, E. (2014a). Etnocentryzm konsumencki na zglobalizowanym rynku – czynniki i procesy kształtowania (cz. 1). Marketing i Rynek, 4, 2‒13.
32.Szromnik, A., Wolanin-Jarosz, E. (2014b). Etnocentryzm konsumencki na zglobalizowanym rynku – czynniki i procesy kształtowania (cz. 2). Marketing i Rynek, 5, 2‒10.
33.Watson, J.J., Wright, K. (2000). Consumer ethnocentrism and attitudes toward domestic and foreign products. European Journal of Marketing, 34 (9/10), 1149‒1166.
34.Wolanin-Jarosz, E. (2015). Etnocentryzm konsumencki w środowisku międzynarodowym – studium rynkowe euroregionu podkarpackiego. Warszawa: Difin.