Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2543-5574    OAI    DOI: 10.18276/miz.2018.54-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 4 (54) 2018
Rethinking Tourism Education in Georgia
(Przemyślenia dotyczące edukacji turystycznej w Gruzji)

Autorzy: Nato Chakvetadze
Ilia State University
Słowa kluczowe: edukacja w zakresie turystyki edukacja akademicka projektowanie programów nauczania przekazywanie wiedzy badania turystyczne
Rok wydania:2018
Liczba stron:13 (7-19)
Klasyfikacja JEL: E24 M12 O15
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Turystyka jest drugą co do wielkości branżą na świecie i jednym z najszybciej rozwijających się sektorów gospodarczych w Gruzji. Pomyślny rozwój turystyki w kraju w dużej mierze zależy od jakości edukacji, umiejętności i kompetencji osób zaangażowanych w proces budowania sektora. Celem badań jest zbadanie zgodności programów edukacji turystycznej z praktycznymi potrzebami wyzwań stojących przed sektorem turystyki w Gruzji, które ujawnią, gdzie jesteśmy obecnie i jakie zasoby mamy na dalszy rozwój. Badania pokazały, że w przypadku Gruzji programy nauczania turystyki nie zawsze odzwierciedlają potrzeby branży. W artykule starano się pokazać złożoność zjawiska turystycznego i wyzwania stojące przed edukacją turystyczną w celu zaspokojenia potrzeb branży. Z tego też względu państwo i uniwersytety powinny przemyśleć sposób, w jaki zapewniają kształcenie akademickie w turystyce. Podejmując wysiłki, aby pozostać akademickim, podczas projektowania programów nauczania należy uwzględnić transfer wiedzy i jej zastosowanie. Dostosowanie kształcenia do praktycznych potrzeb branży turystycznej pozwoli z jednej strony państwom i uczelniom odpowiedzieć na potrzebę rozwoju gospodarczego kraju. z drugiej strony taka polityka zwiększy szanse na uzasadnienie oczekiwania studentów na uzyskanie wyższego wykształcenia, które jest konkurencyjne na rynku pracy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Airey, D., Tribe, J. (2005). An international handbook of tourism education. United Kingdom: Elsevier.
2.EU Support to the Private Sector in the context of Association Agreements including DCFTAs (Georgia, Moldova and Ukraine) (2014). DAI Europe research report.
3.GNTA (2015). Georgian Tourism Strategy: 2015‒2025. Georgian National Tourism Administration and Solimar International joint strategic paper.
4.Higher Education Qualification Framework of Georgia (2014). National Centre for Educational Quality Enhancement of Georgia. Tbilisi, Georgia.
5.Inui, Y., Wheeler, D., Lankford, S. (2006). Rethinking Tourism Education: What Should Schools Teach? Journal of Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Education, 5 (2), 25‒35.
6.Machabeli, G., Andguladze, N., Bregvadze, T. (2013). The Influence of Higher Education on formation of Labor Force in Georgia. Tbilisi, Georgia: The International Institute for Education Policy, Planning and Management (EPPM).
7.Maurer, C., Egger, R. (2014). Tourism Education – are we educating employees for the future? INCONTOUR 2014: Tourism Research Perspectives. Norderstedt, Books on Demand.
8.Perkins, D. (2006). Constructivism and troublesome knowledge. In: J. H. F., Meyer, R. Land (eds.), Overcoming barriers to student learning: threshold concepts and troublesome knowledge. London, UK: Routledge.
9.Rojek, C., Urry, J. (1997). Touring Cultures: Transformation of travel and theory. New York: Routledge.
10.Tourism statistics review in Georgia (2014). Annual report. Georgian National Tourism Administration. Tbilisi, Georgia.
11.Travel & Tourism Competitiveness Index (2013). World Economic Forum.
12.Turner, R., Sears, Z. (2013). Travel & Tourism as a Driver of Employment Growth. World Economic Forum.
13.UNWTO (2013). World Tourism Barometer. The World Tousism Organization (UNWTO) publication.
14.WTTC (2014). World Travel and Tourism Economic Impact. World Travel & Tourism Council annual report.
15.Zehrer, A., Mössenlechner, C. (2009). Key Competencies of Tourism Graduates: The Employers' Point of View. Journal of Teaching in Travel & Tourism, 9 (3‒4), 266‒287.