Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2543-5574    OAI    DOI: 10.18276/miz.2018.54-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 4 (54) 2018
How to Realize Diversity in the Workplace? The Business Model Point of View
(Jak realizować różnorodność w miejscu pracy? Punkt widzenia modelu biznesowego)

Autorzy: Joanna Hernik
West Pomeranian University of Technology in Szczecin
Słowa kluczowe: konkurencyjność różnorodność równość płci HRM
Rok wydania:2018
Liczba stron:13 (21-33)
Klasyfikacja JEL: E24 M12 O15
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Ludzie przemieszczają się od zarania dziejów, a co za tym idzie, każda społeczność jest heterogeniczna. Oznacza, że społeczności różnią się od siebie nie tylko pod względem płci czy wieku, ale także pod względem historii osobistej, edukacji, stylu życia itp. W dzisiejszych czasach, ze względu na wiele otwartych granic i możliwości podróżowania, wszyscy zgadzają się z tym, że kwestia różnorodności staje się coraz ważniejsza. Z tego też względu przedsiębiorcy nie tylko nie mogą ignorować obecności różnorodnych klientów, a także różnorodnych pracowników; muszą zatem dostosowywać swój model biznesowy do nowych okoliczności. Celem artykułu jest pokazanie procesu wdrażania różnorodności z perspektywy modelu biznesowego. W artykule omówiono modele biznesowe oraz wskazano główne zalety i wady modelu opartego na zarządzaniu różnorodnością. Artykuł ma charakter teoretyczny.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bellman, R., Clark, R.C., Malcolm, D., Craft, C. (2009). On the Construction of a Multi-Stage, Multi-Person Business Game. Operations Research, 5 (4), 469‒505.
2.Berishvili, K. (2016). Analysis of political and economic environment from the viewpoint of gender equality. Ecoforum, 5 (1), 108‒115.
3.Bis, J. (2013). Innowacyjny model biznesowy-sposób na zwiększenie przewagi konkurencyjnej. In: B. Kożuch (ed.), Modele biznesowe. Łódź: Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.
4.Czermiński, A., Grzybowski, M., Ficoń, K. (1999). Fundamentals of organization and management. Gdynia: Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni.
5.Fombrun, J., Tichy, N.M., Devann, M.A. (1984). Strategic Human Resource Management. New Jersey: Wiley.
6.Hernik, J., Bieniecka, A. (2017). Diversity management as a base of business model. Journal of Corporate Responsibility and Leadership, 4 (4), 35‒49.
7.Hernik, J., Minguez Vera, A. (2016). Women on managing boards – are companies more responsible when women take a piece of power? Organisational Studies and Innovation Review, 2 (4), 57‒63.
8.Holck, L., Muhr, S.L., Villesèche, F. (2016). Identity, diversity and diversity management: On theoretical connections, assumptions and implications for practice. Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal, 35 (1), 48‒64.
9.https://books.google.com/ngrams/graph?content=business+model&year_start=1850&year_end= 2015&corpus=15&smoothing=3&share=&direct_url=t1%3B%2Cbusiness%20model%3B %2Cc0
10.Jamka, B. (2011). Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie, zasób czy kapitał. Warszawa: Wolters Kluwer.
11.Johnson, M.W., Christensen, C.M., Kagermann, H. (2008). Reinventing your business model. Harvard Business Review, 12, 50‒59.
12.Karaszewski, R., Lis, A. (2014). Is Leadership an Antecedent of Corporate Social Responsibility? The Study in the Context of Positive Organisational Potential, Journal of Corporate Responsibility and Leadership, 1 (1), 53‒70.
13.Kossek, E.E., Lobel, S.A. Brown, A.J. (2006). Human Resource Strategies to Manage Workforce Diversity. In: A.M. Konrad, P. Prasad, J.M. Pringle (eds.), Handbook of Workplace Diversity. London: Sage Publ.
14.Kubica, I. (2014). Biznesowy model wdrażania zarządzania różnorodnością. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 349, 197‒206.
15.Lauring, J., Selmer, J. (2013). Does staff diversity imply openness to diversity? International Journal of Educational Management, 27 (6), 631‒646.
16.Lecocq, X., Demil, B. (2010). Business Models as a research program in strategic management: An appraisal based on Lakatos. M@n@gement, 13 (4), 214‒225.
17.Mazur, R. (2011). Rozwój personelu jako sposób na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 662, Ekonomiczne Problemy Usług, 74, 533‒543.
18.Mazur, R. (2014). Rozwój pracowników jako element tworzenia wartości przedsiębiorstw (Employee development as an element of enterprise value creation). Zarządzanie i Finanse, 3, 113‒130.
19.Mikalauskiene, A., Streimikiene, D., Mazutaityte-Cepanoniene, E. (2017). Employers’ Openness to Labour Immigrants. Economics and Sociology, 10 (3), 25‒45.
20.Natale, S.M., Fenton, M.B. (1997). Business Education and Training: Instilling values in the educational process. University Press of America.
21.Osterwalder, A. (2018). What Is a Business Model? Retrieved from: http://businessmodel alchemist.com/blog/2005/11/what-is-business-model.html.
22.Ovans, A. (2015). What Is a Business Model? Harvard Business Review. Retrieved from: https://hbr.org/2015/01/what-is-a-business-model.
23.Parsons, N. (2018). What Is a Business Model? Business Models Explained. Retrieved from https://articles.bplans.com/what-is-a-business-model-business-models-explained.
24.Price, A. (2011). Human Resource Management. Boston: Cengage Learning.
25.Rakowska, A. (2014). Różnorodność zasobów ludzkich ‒ stan badań i wyzwania. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 349, 351‒360.
26.Roberson, Q.M., Stevens, CK. (2006). Making sense of diversity in the workplace: organizational justice and language abstraction in employees' accounts of diversity-related incidents. Journal of Applied Psychology, 91 (2), 379‒391.
27.Simionescu, M. (2018). The Impact of European Economic Integration on Migration in the European Union. Holistica, 9 (1), 23‒34.
28.Sudoł, S. (2007). Management studies. Problems and controversies. Toruń: Dom Organizatora TNOIK.
29.Teece, D. (2010). Business models, business strategy and innovation. Long Range Planning, 43 (2/3), 172‒194.
30.Van Ewijk, A.R. (2011). Diversity and diversity policy: diving into fundamental differences. Journal of Organizational Change Management, 24 (5), 680‒694.
31.Wawer, M. (2014). Kształcenie pracowników w realizacji koncepcji zarządzania różnorodnością. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 354, 178‒187.
32.Wziątek-Staśko, A. (2012). Diversity management. Narzędzie skutecznego motywowania pracowników. Warszawa: Difin.
33.Zapata-Barrero, R. (2010). Managing Diversity in Spanish Society: A Practical Approach. Journal of Intercultural Studies, 31 (4), 383–402.
34.Zografova, Y. (2013). Impact of personal orientations on attitudes to diversity and civic socialpolitical activeness. Problems Of Psychology In The 21st Century, 7, 93‒100.