Opuscula Sociologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 1/2014
Oflag II C Woldenberg – analiza socjologiczna enklawy wojennej

Autorzy: Anna Matuchniak-Krasuska
Uniwersytet Łódzki
Słowa kluczowe: socjologia sportu sport eksklawa enklawa obóz jeniecki oflag
Data publikacji całości:2014
Liczba stron:16 (25-40)

Abstrakt

Przedmiotem analizy jest obóz dla oficerów Oflag II C Woldenberg, jako enklawa i eksklawa wojenna z lat 1939–1945. Woldenberg to obecnie Dobiegniew w województwie lubuskim. Obozy jenieckie tworzone przez niemieckich nadzorców z Wehrmachtu to przykłady eksklaw, nastawionych na izolację w złych warunkach tysięcy żołnierzy i oficerów oraz wykluczenie ich z normalnego życia. Organizacja życia jeńców wewnątrz świata podwładnych, zwłaszcza działalność kulturalna, edukacyjna, sportowa to przykłady tworzenia enklaw umożliwiających przetrwanie. W artykule skoncentrowano się na studium przypadku Oflagu II C Woldenberg (w tym zwłaszcza enklawie sportowej). Problematykę obozową przedstawiono przy użyciu pojęć eksklaw i enklaw, prowadząc do skonstruowania typologii: enklaw/eksklaw przestrzennych, funkcjonalnych, statusowych, repertuarowych oraz wielorakich enklaw/eksklaw sportowych (związanych z dyscyplinami sportowymi, klubami, rolami zawodników, amatorów, kibiców, instruktorów, władz obozowych, wydarzeniami sportowymi i zajęciami w-f). Artykuł stanowi studium z pogranicza historii i socjologii (socjologii kultury i socjologii sportu), zmierzające do wykazania przydatności pojęć enklaw i eksklaw do analizy świata społecznego oflagu – obozu; a także przykład pewnej „gry socjologicznej”.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Becker H. 1998, Les mondes de l’art, Flammarion, Paris. Bohatkiewicz J. 1971, Oflag II C Woldenberg, Książka i Wiedza, Warszawa. Bourdieu P. 2001, Reguły sztuki. Geneza i struktura pola literackiego, Nomos, Kraków. Bourdieu P. 2009, Rozum praktyczny, Wyda