Opuscula Sociologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000    OAI    DOI: 10.18276/os.2015.4-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 4/2015
Społeczny świat polskich fanów fantastyki

Autorzy: Łukasz Kaszkowiak
Uniwersytet Wrocławski
Słowa kluczowe: fani fandom fanostwo społeczne światy fanów przynależność
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (31-42)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł jest próbą ujęcia zjawiska fanów fantastyki w ramy teorii socjologicznej. Autor wykorzystał perspektywę interakcjonistyczną, a zwłaszcza teorię światów społecznych Anselma Straussa. Społeczny świat fanów jest nazywany przez nich samych fandomem. Jego podstawowym działaniem jest zorganizowanie uczestników wokół przedmiotu fanostwa – szeroko pojętej fantastyki. Fandom dokonuje „identyfikacji” oraz „kategoryzacji” tego, co należy do przedmiotu fanostwa. Fan od zwyczajnego odbiorcy różni się tym, że poza incydentalnym doznaniem jakiegoś medium podejmuje wysiłek głębszego poznania, by odszukać interesujące go treści. W artykule dokonano analizy typologicznej fanów oraz poddano krótkiej analizie dwie ważne sfery ich działalności – konwenty oraz Internet.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Blumer H. 2006, Implikacje socjologiczne myśli George’a Herberta Meada, w: Współczesne teorie socjologiczne, red. A. Jasińska-Kania, L.M Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski, Nomos, Kraków, s. 262–271.
2.Castells M. 2013, Sieci oburzenia i nadziei, PWN, Warszawa.
3.Cressey P.G. 1932, The Taxi-Dance Hall. A Sociological study in Commercialized Recreation and City Life, University of Chicago Press, Chicago.
4.Dzierżek M. 2006, Podstawowe informacje o konwentach, czyli artykuł dla początkujących, http://konwenty.polter.pl/Podstawowe-informacje-o-konwentach-c2666 (29.07.2015).
5.Filipiak M. 2013, Media, wersja beta. Film i telewizja w czasach gier komputerowych i Internetu, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk.
6.Glaser B.G., Strauss A.L. 2013, Odkrywanie teorii ugruntowanej, Nomos, Kraków.
7.Goffman E. 1981, Człowiek w teatrze życia codziennego, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
8.Inglehart R. 2005, Pojawienie się wartości postmaterialistycznych, w: Socjologia. Lektury, red. P. Sztompka, M. Kucia, Wydawnictwo Znak, Kraków, s. 334–348.
9.Kacperczyk A. 2010, Wstęp do K. Słowińska. Społeczny świat hodowców gołębi pocztowych, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 6, nr 3, s. I–VI.
10.Kacperczyk A. 2012, Badacz i jego ciało w procesie zbierania i analizowania danych – na przykładzie badań nad społecznym światem wspinaczki, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 8, nr 2, s. 32–63.
11.Kaszkowiak Ł. 2013, Popkultura jako forma interakcji na przykładzie Wrocławskiego Fanklubu Gwiezdnych Wojen, [niepublikowana praca magisterska], Instytut Socjologii, Uniwersytet Wrocławski.
12.Konecki K. 2005, Ludzie i ich zwierzęta. Interakcjonistyczno-symboliczna analiza społecznego świata właścicieli zwierząt domowych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
13.Konecki K. 2010, W stronę socjologii jakościowej: badanie kultur, subkultur i światów społecznych, w: Kultury, subkultury i światy społeczne w badaniach jakościowych, red. J. Leoński, M. Fiternicka-Gorzko, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2010, s. 17–37.
14.Koralewska A., Siuda P. 2014, Japonizacja. Anime i jego polscy fani, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk.
15.Krawczyk S. 2014, Prosumpcja polskich miłośników literatury fantastycznej, w: Prosumpcja: pomiędzy podejściem apokaliptycznym a emancypującym, red. P. Siuda, T. Waglewski, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk, s. 197–202.
16.Lievrouw Leach A. 2012, Media alternatywne i zaangażowanie społeczne, PWN, Warszawa.
17.Manterys A. 2008, Sytuacje społeczne, Nomos, Kraków.
18.Marzec W. 2011, Granice (teorii) społecznych światów, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 7, nr 1, s. 3–21.
19.Porczyński D. 2014, Prosumpcja w polskim fandomie gier fabularnych, w: Prosumpcja: pomiędzy podejściem apokaliptycznym a emancypującym, red. P. Siuda, T. Waglewski, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk, s. 99–138.
20.Rettberg J.W. 2012, Blogowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
21.Sedeńko W. 2013, Fandom, http://encyklopediafantastyki.pl/index.php?title=Fandom (29.07.2015).
22.Siuda P. 2007, Fanfiction – przejaw medialnych fandomów, w: Człowiek a media. Obserwacje – wizje – obawy, red. W. Gruszczyński, A. Hebda, Warszawa, s. 143–157.
23.Siuda P. 2012, Kultury prosumpcji. O niemożliwości powstania globalnych i ponadpaństwowych społeczności fanów, Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 6–19.
24.Słowińska K. 2010, Społeczny świat hodowców gołębi pocztowych, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 6, nr 3, s. 1–135.
25.Strauss A.L. 2013, Zwierciadła i maski. W poszukiwaniu tożsamości, Nomos, Kraków.
26.Szurik B. 2010, Legiony Lucasa, w: Dawno temu w galaktyce popularnej, red. A. Jawłowski, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.