Opuscula Sociologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000     eISSN: 2353-2882    OAI    DOI: 10.18276/os.2016.4-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 4/2016
Environmental Conflicts in Port Cities
(Konflikty ekologiczne w miastach portowych)

Autorzy: Robert Bartłomiejski
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: konflikt ekologiczny miasto portowe socjologia miasta  zagospodarowanie przestrzeni
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (33-44)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł jest próbą zaprezentowania układu trudnych relacji na linii port – miasto i rywalizujących w tych stosunkach interesów portu, zbiorowości lokalnej i środowiska naturalnego. Podstawą konfliktów ekologicznych powodowanych działalnością portów jest ich oddziaływanie na system miejski i ekosystem. Wyróżniono pięć typów konfliktów ekologicznych wywołanych obecnością ortów w miastach: konflikty wokół konserwacji bioróżnorodności, konflikty o obronę linii brzegowej, konflikty wywołane zagrożeniami i ryzykiem, konflikty związane z zagospodarowaniem przestrzeni portowej, konflikty o dostęp do linii brzegowej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Alberti, M. (2008). Advances in urban ecology. Integrating humans and ecological processes in urban ecosystems. New York: Springer.
2.Amato, D. (1999). Port planning and port/city relations. The Dock and Harbour Authority, 80, 45–48.
3.Badera, J. (2010). Konflikty społeczne na tle środowiskowym związane z udostępnianiem złóż kopalin w Polsce. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 26 (1), 105–125.
4.Bailey, D., Plenys, T., Solomon, G.M., Campbell, T.R., Ruderman Feuer, G., Masers, J., Tonkonogy, B. (2004). Harboring pollution. Strategies to clean up U.S. ports. New York: Natural Resources Defence Council.
5.Bartłomiejski, R. (2015). Mieszkańcy osiedla w sytuacji konfliktu ekologicznego w mieście. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
6.Bartłomiejski, R. (2016). Milcząca zgoda i (samo)wykluczenie mieszkańców osiedla – strategia władz miasta w rozwiązywaniu konfliktu ekologicznego w mieście. Przegląd Socjologiczny, 65, 125–145.
7.Bednarek-Szczepańska, M., Dmochowska-Dudek, K. (2015). Przestrzenny wymiar syndromu NIMBY na wsi i w małych miastach w Polsce. Przegląd Geograficzny, 87 (4), 683–703.
8.Biela, A. (1991). Konflikt ekologiczny pod Opolem. Śląsk Opolski, 3, 1–7.
9.Burghardt, A.F. (1971). A hypothesis about gateway cities. Annals of the Association of American Geographers, 61 (2), 269–285.
10.Castells, M. (1979). The urban question: a Marxist approach. Cambridge: MIT Press.
11.Castells, M. (1996). The rise of the network society. Malden, MA: Blackwell Publishers.
12.Castells, M. (2009). Communication power. Oxford–New York: Oxford University Press.
13.Dmochowska-Dudek, K. (2008). Usługowe obiekty NIMBY w oczach mieszkańców Łodzi. Space-Society-Economy, 8, 189–196.
14.Dmochowska-Dudek, K. (2011). Konflikty społeczne wokół inwestycji w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym. Space-Society-Economy, 10, 29–56.
15.Ducruet, C. (2011). The port city in multidisciplinary analysis. In: J. Alemany, R. Bruttomesso (eds.), The port city in the XXIst century: New challenges in the relationship between port and city (pp. 32–48). Venetia: RETE.
16.Ducruet, C., Lee, S.-W. (2006). Frontline soldiers of globalisation: Port-city evolution and regional competition. GeoJournal, 67 (2), 107–122.
17.Emerson, K., Nabatchi, T., O’Leary, R., Stephens, J. (2003). The Challenges of Environmental Conflict Resolution. In: R. O’Leary, L.B. Bingham (eds.), The promise and performance of Environmental Conflict Resolution (pp. 3–26). Washington, DC: Resources for the Future.
18.Eurostat (2009). Nearly half of the population of EU countries with a sea border is located in coastal regions. Agriculture and Fisheries, 47. Retrieved from: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3433488/5281405/KS-SF-09-047-EN.PDF/121dae7c-a53c-464a-baca-a314e652f4e7.
19.Forno, G. (1985). Gênes: ville-port. Renaissance Urbaine en Europe, Etude, 27, 75–84.
20.Foucault, M. (1997). Of other spaces: utopias and heterotopias. In: N. Leach (ed.), Rethinking architecture: A reader in cultural theory (pp. 330–336). New York: Routledge.
21.Frączek, P. (2011). Przeciwdziałanie konfliktom lokalizacyjnym w sektorze energii. Polityka Energetyczna, 14 (2), 65–78.
22.Fujita, M. (ed.) (1999). The spatial economy: cities, regions and international trade. Cambridge & London: MIT Press.
23.Gliński, P. (2001). Konflikt o puszczę. Raport z badań nad konfliktem społecznym o poszerzenie Białowieskiego Parku Narodowego. Pogranicze. Studia Społeczne, 10, 47–113.
24.Hoyle, B.S. (1998). The redevelopment of derelict port areas. The Dock & Harbour Authority, 887 (79), 46–49.
25.Jaffee, D. (2015). “A Deeper Channel Floats all Boats”: The Port Economy as Urban Growth Engine. Environment and Planning A, 47, 83–800.
26.Królikowska, K. (2007). Konflikty społeczne w polskich parkach narodowych. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
27.Lake, R.W. (1996). Volunteers, NIMBYs, and environmental justice: dilemmas of democratic practice. Antipode, 28 (2), 160–174.
28.Lam, J.S.L., Ng, A.K.Y., Fu, X. (2013). Stakeholder management for establishing sustainable regional port governance. Research in Transportation Business & Management, 8 (1), 30–38.
29.Lefebvre, H. (1991). The production of space. Oxford: Blackwell.
30.Logan, J.R., Molotch, H.L. (1987). Urban fortunes: The political economy of place. Berkeley, CA: University of California Press.
31.Matczak, P. (1996). Społeczne uwarunkowania eliminacji syndromu NIMBY. In: R. Cichocki (ed.), Podmiotowość społeczności lokalnych. Praktyczne programy wspomagania rozwoju. Poznań: Media G.T. Retrived from: http://www.staff.amu.edu.pl/~matczak/images/spo%B3eczne%20uwarunkowania%20eliminacji%20syndromu%20nimby.pdf.
32.Matczak, P. (2004). Lokalne protesty na tle ochrony środowiska. In: P. Buczkowski, P. Matczak (eds.), Konflikt nieunikniony. Wspólnoty i władze lokalne wobec konfliktów spowodowanych rozwojem (pp. 59–66). Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.
33.Mega, V.P. (2016). Conscious coastal cities: Sustainability, blue green growth, and the politics of imagination. Cham: Springer International Publishing.
34.Merk, O. (2013). The competitiveness of global port-cities: synthesis report. Paris: OECD Publishing.
35.Merk, O. (2014). The effectiveness of port-city governance. In: Y. Alix, B. Delsalle, C. Comtois (eds.), Port-City governance (pp. 279–292). Le Havre: Foundation Sefacil. Editions EMS.
36.Michałowska, E. (2008). Syndrom NIMBY jako przykład samoorganizacji społecznej na poziomie lokalnym. Studia Regionalne i Lokalne, 31 (1), 60–80.
37.Misiak, W., Łucki, Z. (2012). Energetyka a społeczeństwo. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
38.Ng, A.K., Ducruet, C., Jacobs, W., Monios, J., Notteboom, T., Rodrigue, J.-P., Slack, B., Tam, K., Wilmsmeier, G. (2014). Port geography at the crossroads with human geography: between flows and spaces. Journal of Transport Geography, 41, 84–96.
39.Nowak, M. (2004). Protesty lokalizacyjne jako egzemplifikacja zmiany systemowej połowy lat dziewięćdziesiątych. In: P. Buczkowski, P. Matczak (eds.), Konflikt nieunikniony. Wspólnoty i władze lokalne wobec konfliktów spowodowanych rozwojem (pp. 67–79). Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.
40.Pearson, S., Windupranata, W., Pranowo, S.W., Putri, A., Ma, Y., Vila-Concejo, A., Fernández, E., Arvanitidis, C. (2016). Conflicts in some of the World harbours: what needs to happen next? Maritime Studies, 15 (1), 1–23.
41.Pellow, D.N. (2004). Garbage wars: The struggle for environmental justice in Chicago. Cambridge, MA: MIT.
42.Percival, V., Homer-Dixon, T. (2001). The case of South Africa. In: P.F. Diehl, N.P. Gleditsch (eds.), Environmental Conflict (pp. 13–35). Boulder: Westview Press.
43.Radziejowski, J. (2003). Konflikty wokół ochrony przyrody w Polsce. In: J. Czartoszewski (ed.), Konflikty społeczno-ekologiczne (pp. 9–20). Warszawa: Verbinum.
44.Radziejowski, J. (2011). Obszary chronionej przyrody. Historia, stan obecny, wyzwania przyszłości. Warszawa: Wszechnica Polska Szkoła Wyższa TWP.
45.Runc, J. (1998). Ochrona środowiska a konflikty społeczne w Polsce. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa.
46.Runc, J. (2000). Społeczny wymiar lokalnych konfliktów ekologicznych. In: A. Papuziński (ed.), Polityka – ekologia – kultura. Społeczne przesłanki i przejawy kryzysu ekologicznego (pp. 217–224). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP.
47.Santasieri, C. (2012). Port of call or port of conflict: the evolution of the port of New York and New Jersey, port-city relationships, and the potential for land use conflicts on the Newark bay waterfront. The New Jersey Institute of Technology’s Electronic Theses & Dissertations Project. Retrieved from: http://archives.njit.edu/vhlib/etd/2010s/2012/njit-etd2012-044/njitetd2012-044.php.
48.Sassen, S. (1994). Cities in a world economy. Thousand Oaks: Pine Forge Press.
49.Stankiewicz, P. (2007). Konflikty technologiczne w społeczeństwie ryzyka. Przykład sporu o budowę masztu telefonii komórkowej. Studia Socjologiczne, 187 (4), 87–116.
50.Stepanova, O., Bruckmeier, K. (2013). The relevance of environmental conflict research for coastal management. A review of concepts, approaches and methods with a focus on Europe. Ocean & Coastal Management, 75, 20–32.
51.Stone, C.N. (1989). Regime politics: Governing Atlanta, 1946–1988. Lawrence: University Press of Kansas.
52.Śliwińska, M. (2004). Rola, przyczyny i skutki dominacji interesów indywidualnych nad ogólnospołecznymi w konfliktach środowiskowych. In: P. Buczkowski, P. Matczak (eds.), Konflikt nieunikniony. Wspólnoty i władze lokalne wobec konfliktów spowodowanych rozwojem (pp. 81–88). Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.
53.United Nation Environment Programme (UNEP) and United Nations Human Settlements Programme (UNHABITAT) (2005). Coastal Area Pollution. The Role of Cities. Retrieved from: http://www.unep.org/urban_environment/PDFs/Coastal_Pollution_Role_of_Cities.pdf.
54.Wonneberger, A. (2014). Waterfront culture and community in transition. Urban regeneration of the Dublin Dockland. Berlin: Reimer.
55.Woźniak, R.B. (1991). Społeczność miasta portowego w procesie przemian. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.