Opuscula Sociologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000    OAI    DOI: 10.18276/os.2015.2-06
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 2/2015
Przemoc symboliczna w rehabilitacji osób autystycznych

Autorzy: Joanna Buława-Halasz
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: autyzm rehabilitacja przemoc symboliczna
Rok wydania:2015
Liczba stron:10 (77-86)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł jest próbą reinterpretacji kategorii przemocy symbolicznej w odniesieniu do rehabilitacji osób autystycznych – propozycją teoretyczną w badaniu tego procesu. Niniejsze opracowanie jest próbą sięgnięcia do ukrytych mechanizmów tworzących bądź podtrzymujących dyskryminację (marginalizację lub wykluczenie) osób autystycznych. Dyskryminacja osób autystycznych przejawia się na poziomie interpersonalnym, instytucjonalnym, kulturowym. Jest mocno związana z opresyjnym przekonaniem o konieczności podporządkowania się niepełnosprawnych osobom „typowym” (pełnosprawnym). Tak jak osoby pełnosprawne zachowują się w sposób „opresyjny” wobec niepełnosprawnych (nie zawsze z pełną świadomością), tak samo terapeuci w swoich oddziaływaniach rehabilitacyjnych (pedagogiczno-terapeutycznych) stosują przemoc symboliczną wobec osób autystycznych, które z racji specyfiki całościowych zaburzeń rozwoju są szczególnie na nią narażone.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Barnes C., Mercer G. 2008, Niepełnosprawność, Wydawnictwo Sic!, Warszawa. Bourdieu P. 2005, Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa. Bourdieu P. 2006, Medytacje pascaliańskie, Oficyna Naukowa, Warszawa. Bourdie