Opuscula Sociologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000    OAI    DOI: 10.18276/os.2015.1-04
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 1/2015
Homo Oeconomicus as the Foundation of Educational Practices

Autorzy: Janina Świrko-Pilipczuk
University of Szczecin
Słowa kluczowe: homo oeconomicus     neoliberalism     pedagogical praxis
Rok wydania:2015
Liczba stron:9 (49-57)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

As a doctrine informing social change, liberalism is typically assumed to create a pedagogical context for reading and analyzing the essence and sense of educational practices. It is an official Polish transformation ideology, educational change included. This paper claims liberalism to be a mere declarative ideology; in reality the basis for social practices, also those related to education is neoliberalism. This means that the core value and aim of education (including higher education) is to shape an identity conforming to the free market system. As a result, radical market ideologies inform educational practices and procedures, a mechanism which A. Giroux calls the terror of neoliberalism and states it aims at colonizing the minds and producing people with market-determined characteristics. Such a mechanism is grounded in the conception of a human being called homo oeconomicus.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bauman, Z. 2004. Życie na przemiał. Kraków, Wydawnictwo Literackie.
2.Czerepaniak-Walczak, M. 2013. Autonomia w kolorze sepii w inkrustowanej ramie KRK. In: Fabryki dyplomów czy universitas. O „nadwiślańskiej” wersji przemian w edukacji akademickiej. Ed. M. Czerepaniak-Walczak. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.
3.Dewey, J. 1963. Demokracja i wychowanie. Wstęp do filozofii wychowania. Warszawa, Książka i Wiedza.
4.Dewey, J. 2005. Szkoła a społeczeństwo. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak.
5.Dewey, J. 2006. Szkoła i dziecko. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak.
6.Klus-Stańska, D., Nowicka, M. 2005. Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej. Warszawa, WSiP.
7.Koralewicz, J., Ziółkowski, M. 2003. Mentalność Polaków. Sposoby myślenia o polityce, gospodarce i życiu społecznym 1988–2000. Warszawa, Wydawnictwo Scholar.
8.Kwieciński, Z. 2002a. Wykluczenie. Badania dynamiczne i porównawcze nad selekcjami szkolnymi na pierwszym progu kształcenia. Toruń, Wydawnictwo UMK.
9.Kwieciński, Z. 2002b. Nieuniknione? Funkcje alfabetyzacji w dorosłości. Toruń–Olsztyn, Wydawnictwo UMK.
10.Kwieciński, Z. 2002c. Bezbronni. Odpad szkolny na wsi. Toruń, Edytor.
11.Kwieciński, Z. 2007. Między patosem a dekadencją. Studia i szkice socjopedagogiczne. Wrocław, Wydawnictwo Naukowe Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP.
12.Kwieciński, Z. 2012. Pedagogie postu. Preteksty, konteksty, podteksty. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.
13.Lewartowska-Zychowicz, M. 2010. Homo liberalis jako projekt edukacyjny. Od emancypacji do funkcjonalności. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.
14.Luttwak, E. 2000. Turbokapitalizm. Zwycięzcy i przegrani światowej gospodarki. Wrocław, Wydawnictwo Dolnośląskie.
15.Potulicka, E. 1994. Strategia korporacyjna i kontrakt w zmianie edukacyjnej i społecznej.In: Edukacja wobec zmiany społecznej. Ed. J. Brzeziński, L. Witkowski. Toruń, Edytor.
16.Potulicka, E. 1996. Nowa Prawica a edukacja, Part II: Reforma edukacji według modelu demokracji rynkowej oraz z perspektywy demokracji liberalno-etycznej i socjaldemokratycznej. Poznań–Toruń, Wydawnictwo UMK.
17.Szkudlarek, T. 2001. Ekonomia i moralność: przemieszczenia dyskursu edukacyjnego. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, special issue.
18.Szkudlarek, T. 2004. Pozór i zmiana: o epistemologicznych unikach pedagogiki – dekadę i trochę później. Ars Educandi 4.
19.Świrko-Pilipczuk, J. 2011. Samo-dzielność w filozoficznych poglądach i koncepcjach człowieka – implikacje pedagogiczne. Szczecin, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
20.Rutkowiak, J. 2010a. Wychylenia wyobraźni. Z myślą o poneoliberalnych przemianach w edukacji. In: Neoliberalne uwikłania edukacji. Ed. E. Potulicka, J. Rutkowiak. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.
21.Rutkowiak, J. 2010b. Czy istnieje edukacyjny program ekonomii korporacyjnej? In: Neoliberalne uwikłania edukacji. Ed. E. Potulicka, J. Rutkowiak. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.
22.Witkowski, L. 1995. Podmiot jako humanistyczne wyzwanie dla pedagogiki (przeciw skrajnym podmiot owcom. In: Odmiany myślenia o edukacji. Ed. J. Rutkowiak. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.
23.Zamojski, P. 2010. Pytanie o cel kształcenia – zaproszenie do debaty. Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.