Opuscula Sociologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000    OAI    DOI: 10.18276/os.2015.1-06
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 1/2015
Action Into Change, Power Into Resistance

Autorzy: Mariola Gańko-Karwowska
University of Szczecin
Słowa kluczowe: social actions     power     change     resistance
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:9 (71-79)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The author’s considerations have been inspired by the work of Maria Czerepaniak-Walczak (Między dostosowaniem a zmianą. Elementy edukacyjnej teorii emancypacji [Between Adaptation and Change. Elements of the Educational Emancipation Theory]), and Jürgen Habermas (The Theory of Communicative Action) and deal with the mechanisms of structural change as they are performed within the lifeworld based on the logic of the world imaginings transformation (the cognitive-moral development of an individual and society). The article aims at justifying the thesis that the nature of power and the resulting resistance are part of the system of social action determining the change in the public sphere.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Butler, J. 2014. Tak, żądamy niemożliwego! Praktyka Teoretyczna, www.praktykateoretyczna.pl. Accessed: March 20, 2014.
2.Czerepaniak-Walczak, M. 1995. Między dostosowaniem a zmianą. Elementy emancypacyjnejteorii edukacji. Szczecin, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
3.Czerepaniak-Walczak, M. 2006. Pedagogika emancypacyjna. Rozwój świadomości krytycznej człowieka. Sopot, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
4.Galston, W.A. 1999. Cele liberalizmu. Kraków, Znak.
5.Habermas, J. 1983. Niektóre trudności próby związania teorii z praktyką. Wprowadzenie do nowego wydania. In: J. Habermas. Teoria i praktyka. Wybór pism. Warszawa, PIW.
6.Habermas, J. 1999. Teoria działania komunikacyjnego. Vol. I, II. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
7.Habermas, J. 2005. Faktyczność i obowiązywanie. Teoria dyskursu wobec zagadnień prawa i demokratycznego państwa prawnego. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
8.Habermas, J. 2007. Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
9.Laclau, E. 2004a Dlaczego puste znaczące mają znaczenie dla polityki? In: E. Laclau.Emancypacje. Wrocław, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP.
10.Laclau, E. 2004b. Emancypacje. Wrocław, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP.
11.Mouffe, Ch. 2005a. Agonistyczny model demokracji. In: Ch. Mouffe. Paradoks demokracji. Wrocław, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP.
12.Mouffe, Ch. 2005b. Paradoks demokracji. Wrocław, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP.
13.Mouffe, Ch. 2005c. Wittgenstein, teoria polityczna i demokracja. In: Ch. Mouffe. Paradoksdemokracji. Wrocław, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP.
14.Rosanvallon, P. 2011. Kontrdemokracja. Polityka w dobie nieufności. Wrocław, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP.
15.Wasilewski, J. 2007. Czy demokracja deliberatywna naprawi współczesną demokrację? In: Konflikt i porozumienie. Psychologiczne podstawy demokracji deliberatywnej. Ed. J. Reykowski. Warszawa, Wydawnictwo SWPS Academica.