Opuscula Sociologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 4/2014
Elementy „ludowe” w religijności współczesnej?

Autorzy: Anna Małgorzata Królikowska
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: religijność ludowa ludowość rewitalizacja religii katolicyzm
Data publikacji całości:2014
Liczba stron:12 (5-16)

Abstrakt

W artykule zwrócono uwagę na stosunkowo rzadko przywoływane dziś w socjologii pojęcie religijności ludowej. Na pierwszy rzut oka kategoria ta wydaje się już nieaktualna, ze względu na zanik tradycyjnych chłopskich społeczności. Współcześnie jednak w ramach religijności kościelnej dostrzec można dość silny nurt zawierający elementy klasycznie przypisywane religijności ludowej. Inicjowany przez przedstawicieli instytucji religijnej w Polsce spotyka się z pozytywnym oddźwiękiem ze strony części ludzi związanych z Kościołem. „Stare”, przypisywane „wiejskiemu ludowi” cechy, określane jako sensualizm, praktycyzm, wrażliwość mirakularna czy społeczny charakter religijności, odnajdywane we współczesnych kontekstach trudno traktować jako relikty przeszłości.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Altermatt U. 1995, Katolicyzm a nowoczesny świat, Wydawnictwo Znak, Kraków. Beckford J. 2006, Teoria społeczna a religia, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków. Bourdieu P. 1990, The Uses of the ‘People’, w: P. Bourdieu, In Other Words. Essays Towards a Reflexi