Opuscula Sociologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 4/2014
Czynniki warunkujące zainteresowanie szkołami katolickimi

Autorzy: Magdalena Smak
Uniwersytet Warszawski
Słowa kluczowe: szkoły katolickie kapitał społeczny poziom nauczania rodzice
Rok wydania:2014
Liczba stron:13 (17-29)

Abstrakt

Dane na temat liczby szkół w Polsce wskazują na wzrastające zainteresowanie placówkami niepublicznymi, w tym katolickimi. Na podstawie badań jakościowych określono czynniki warunkujące to zjawisko. Szkoły katolickie wyróżniają się panującymi w nich relacjami społecznymi, a sposób pracy dydaktycznej oparty na personalizmie chrześcijańskim zapewnia indywidualne podejście do każdego ucznia. Placówki te charakteryzują się także wysokim poziomem nauczania, co sprawia, że są atrakcyjne nie tylko dla osób wierzących. Rodzice odgrywają znaczącą rolę w szkołach katolickich, są zapraszani do współdecydowania o kształcie placówki, przez co czują się partnerami, a nie petentami w szkole. Ponadto kierownictwo szkoły stara się stwarzać okazje, by rodzice uczniów poznawali się, co wspiera budowanie spójności wychowawczej między domem a szkołą. Przekazywany typ religijności bardziej skupiony jest na promowaniu wspólnotowości, pomaganiu innym niż na rygorystycznym odwoływaniu do zakazów i nakazów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Archer M. 1982, Introduction: Theorising about the Expansion of Educational Systems, w: The Sociology of Educational Expansion, red. M. Archer, Sage Publications, Londyn. Berger P. 1967, The Sacred Canopy – Elements of a Sociological Theory of Religion, D