Opuscula Sociologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 4/2014
Badania ewaluacyjne w edukacji i ich konteksty w akademickim kształceniu nauczycieli i pedagogów

Autorzy: Monika Maciejewska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Słowa kluczowe: badania ewaluacyjne ewaluacja w edukacji autoewaluacja ewaluacja biurokratyczna
Rok wydania:2014
Liczba stron:13 (31-43)

Abstrakt

W artykule odniesiono się do badań ewaluacyjnych dotyczących edukacji i nowych kompetencji wymaganych od nauczycieli/ pedagogów, jakie pojawiły się w wyniku wprowadzenia ewaluacji do polskich szkół. Bazując na bogatym dorobku badań ewaluacyjnych, autorka stara się odnaleźć podejścia badawcze, stwarzające ciekawe możliwości wykorzystania ewaluacji w polskiej rzeczywistości edukacyjnej. Zdając sobie sprawę z pułapek ewaluacji biurokratycznej, zdecydowanie kieruje się w stronę autoewaluacji, która może stać się, w jej przekonaniu, ważnym narzędziem wprowadzania zmian w polskich szkołach. Domknięcie artykułu stanowi analiza możliwości tworzenia/ wykorzystywania przestrzeni edukacyjnych dla autoewaluacji w akademickim kształceniu nauczycieli i pedagogów, oparta na kilkuletnich doświadczeniach pracy ze studentami pedagogiki.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Alkin M.C., Christie Ch.A. 2004, An Evaluation Theory Tree, sagepub.com/upm-data/5074_Alkin_Chapter_2.pdf (1.07.2014). Brzezińska A. 2004, Miejsce ewaluacji w procesie kształcenia, w: Ewaluacja a jakość kształcenia w szkole wyższej, red. A Brzezińska, J.