Opuscula Sociologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 4/2014
Stereotyp Amerykanina: preferencja określonych wartości a społeczne spostrzeganie cudzoziemca

Autorzy: Joanna Pluta
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Słowa kluczowe: Schwartz teoria wartości Polska Rzeczpospolita Ludowa Amerykanin stereotyp
Data publikacji całości:2014
Liczba stron:12 (59-70)

Abstrakt

Artykuł dotyczy stereotypów w ujęciu społeczno-poznawczym. Autorka wybrała stereotyp Amerykanina ze względu na uwarunkowania historyczne i czynniki wpływające na jego kształtowanie się. Celem jej badania było ustalenie związku między preferowaniem określonych wartości a tendencją do stereotypowego postrzegania Amerykanina. Autorka sprawdzała hipotezę, zgodnie z którą preferowanie hedonizmu i zachowawczości współwystępuje ze stereotypowym spostrzeganiem Amerykanina. Próbowano także dowieść, że preferowanie otwartości na zmianę, uniwersalizmu i przekraczania siebie współwystępuje z niską skłonnością do stereotypowego postrzegania Amerykanina. Analiza wyników potwierdziła związek niektórych wartości z tendencją do posługiwania się stereotypami etnicznymi.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Amerykanin w PRLu, VOD.tvp.pl, http://vod.tvp.pl/dokumenty/historia/amerykanin-w-prl-u/wideo/amerykanin-w-prl-u/4284037 (13.07.2014). Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M. 1997, Psychologia społeczna. Serce i umysł, Zysk i S-ka, Poznań. Bartmiński J. 2007,