Opuscula Sociologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000    OAI    DOI: 10.18276/os.2015.3-03
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 3/2015
Ugrupowania lokalne i partie polityczne w wyborach samorządowych w województwie zachodniopomorskim w latach 2002–2014

Autorzy: Marek Molewicz
Szczecińskie Towarzystwo Socjologiczne
Słowa kluczowe: wspólnoty lokalne region ugrupowania lokalne partie polityczne wybory samorządowe
Rok wydania:2015
Liczba stron:11 (47-57)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki wyborów samorządowych przeprowadzonych w województwie zachodniopomorskim w latach 2002–2014. Główną uwagę skupiono na wzajemnych relacjach między wynikami osiąganymi przez wystawiające swoich kandydatów ogólnokrajowe partie polityczne, a wynikami uzyskiwanymiprzez lokalne komitety wyborcze i ich kandydatów. Analiza wyników wyborów do trzech szczebli samorządów terytorialnych (wojewódzkiego, powiatowego i gminnego) pozwala odnotować znaczne różnice w ich charakterze, polegające m.in. na dominacji ogólnokrajowych partii politycznych na scenie wojewódzkiej i znaczącym spadku ich zainteresowania dla wyborów dotyczących sceny powiatowej, a zwłaszcza gminnej. Partie z reguły wycofują swój szyld (nazwę) z wyborów gminnych, co nie musi oznaczać, że nie wystawiają swoich kandydatów. Dzieje się tak jednak w znacznym stopniu w ramach lokalnego komitetu wyborców.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Chrobak P. 2008, Wybory samorządowe w 2006 roku w Szczecinie oraz do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, „Przegląd Zachodniopomorski”, z. 1, s. 25–57.
2.Chrobak P. 2010, Wybory samorządowe w województwie zachodniopomorskim w latach 1998–2006 na tle kraju, „Przegląd Zachodniopomorski”, z. 1, s. 35–70.
3.Czyszkiewicz R. 2011, Wyborczy klimat regionu szczecińskiego, „Europa Regionum” t. 13,s. 223–240.
4.Głowacki A. 1997, Wybory do parlamentu a bezrobocie, w: Bezrobocie w małych miastach, red. R. Woźniak, Wydawnictwo Miscellanea, Koszalin, s. 193–212.
5.Jartyś J., Tomczak Ł. 2005, Partie polityczne na Pomorzu Zachodnim w okresie III RP, w: Pomorze Zachodnie w latach 1945–2005. Wybrane problemy polityczne, administracyjne, demograficzne i ekonomiczne, red. K. Kozłowski, Książnica Pomorska, Szczecin.
6.Kavetskyy I. 2004. Zmiany orientacji politycznych mieszkańców Szczecina w świetle wyników wyborów parlamentarnych, w: Przemiany struktury przestrzennej miast w sferze funkcjonalnej i społecznej, red. J. Słodczyk, Uniwersytet Opolski, Opole, s. 377–391.
7.Tomczak Ł., Kowalczyk K. 2008, Wybory samorządowe w Szczecinie w 2006 roku, Wydawnictwo ZAPOL, Szczecin.
8.Wojtasiak W. 2013, Systemowa specyfika wyborów samorządowych w Polsce, „Roczniki Nauk Społecznych” t. 5 (41), nr 1, s. 53–72.
9.Wojtaszak A. 2005, Wybory samorządowe w województwach szczecińskim, koszalińskim oraz zachodniopomorskim w latach 1992–2002, w: Pomorze Zachodnie w latach 1945–
10.2005. Wybrane problemy polityczne, administracyjne, demograficzne i ekonomiczne, red. K. Kozłowski, Książnica Pomorska, Szczecin, s. 223–231.
11.Wybory samorządowe w 2002 roku w Szczecinie 2003, red. K. Kowalczyk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
12.Wybory z Gryfem w tle. Szkice o wyborach w 2006 roku na Pomorzu Zachodnim 2007, oprac. M. Drzonek, Print Group, Szczecin.