Opuscula Sociologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000    OAI    DOI: 10.18276/os.2015.3-06
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 3/2015
Kampania wyborcza Komitetu Prawo i Sprawiedliwość w wyborach do Rady Miasta Szczecin w 2014 roku

Autorzy: Rafał Niburski
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: rynek polityczny kampania wyborcza marketing polityczny wybory samorządowe partie polityczne
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:10 (93-102)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule dokonano analizy kampanii wyborczej partii Prawo i Sprawiedliwość w wyborach do Rady Miasta Szczecin w 2014 roku. Została ona przeprowadzona na podstawie przeglądu sytuacji na lokalnej scenie politycznej przed wyborami, przepisów Kodeksu Wyborczego - ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku, celów wyborczych komitetu, programu wyborczego ugrupowania, przebiegu kampanii wyborczej, zastosowanych form marketingu wyborczego oraz osiągniętego wyniku wyborczego. Całość uzupełniona została tabelami, w których przedstawiono wyniki wyborcze partii we wszystkich dotychczasowych wyborach do Rady Miasta Szczecin.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Arabska A. 2014, Kaczyński w Szczecinie: Odbudowa przemysłu stoczniowego, wsparcie dla rodzin i program mieszkaniowy, http://radioszczecin.pl/1,118056,kaczynski-w-szczecinie-odbudowa-przemyslu-stoczn.
2.Chrobak P. 2008, Wybory samorządowe 2006 roku w Szczecinie, „Przegląd Zachodniopomorski”, nr 1.
3.Chrobak P. 2014, Wybory samorządowe w 2010 roku w województwie zachodniopomorskim – ze szczególnym uwzględnieniem Szczecina, „Przegląd Zachodniopomorski, nr 1.
4.Kowalczyk K. 2006, Prawo i Sprawiedliwość – „rewolucyjni konserwatyści”?, w: Partie i ugrupowania parlamentarne III Rzeczpospolitej, red. K. Kowalczyk, J. Sielski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
5.Kowalczyk K. 2015, Wybory samorządowe w 2014 roku w Szczecinie, Soft Vision, Szczecin.
6.Kowalczyk K., Tomczak Ł. 2008, Wybory samorządowe w Szczecinie w 2006 roku, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
7.Kubaj A. 2003, Kampania Komitetu Wyborczego Wyborców POPiS dla Szczecina do Rady Miasta Szczecina w 2002 roku, w: Wybory samorządowe w 2002 roku w Szczecinie, red. K. Kowalczyk, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
8.Lewandowski O. 2005, Kampania wyborcza komitetu wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w 2001 roku, w: Marketing polityczny w poszukiwaniu strategii wyborczego sukcesu, red. M. Jeziński, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
9.mp 2014, Artur Szałabawka kandydatem PiS na prezydenta Szczecina. Pokona Krzystka?, http://www.gs24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20140725/SZCZECIN/140729805.
10.Porozumienie dla Szczecina z dnia 31 stycznia 2011 roku, http://www.szczecin.pl/UMSzczecinSwiat/files/513A1B1124BD467E9E7D5B1B0BAB5306/porozumienie%20dla%20szczecina%20skan.pdf.
11.Przyjazny Szczecin. Samorządowy program dla Szczecina. Prawo i Sprawiedliwość, 2014, http://pis.szczecin.pl/wp-content/uploads/2014/11/program_dla_Szczecina.pdf.
12.Skawińska N. 2014, PO i „Bezpartyjni” główną siłą w radzie miasta, http://radioszczecin.
13.pl/1,118130,sondaz-wyborczy-dla-radia-szczecin-po-i-bezparty.
14.Ulotki wyborcze kandydatów PiS: D. Bieszczad, S. Biernat, M. Duklanowskiego, T. Hinca, J. Jagielskiego, M. Kopcia, R. Niburskiego, K. Piotrowskiego.
15.Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy, Dz.U. 2011, nr 21, poz. 112.
16.Zadworny A. 2014, To Jarosław Kaczyński zrobi ze Szczecina metropolię? Jeśli zostanie premierem…, http://m.szczecin.gazeta.pl/szczecin/1,106520,16873561,To_Jaroslaw_Kaczynski_zrobi_ze_Szczecina_metropolie_.html.