Opuscula Sociologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000    OAI    DOI: 10.18276/os.2015.3-07
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 3/2015
Lokalna scena polityczna w Stargardzie Szczecińskim u progu kadencji 2014–2018

Autorzy: Agnieszka Ignasiak
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: wybory władza lokalna prezydent miasta rada miejska
Rok wydania:2015
Liczba stron:10 (103-112)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W 2014 roku po raz pierwszy we wszystkich gminach, poza miastami na prawach powiatu, radni wybierani byli w okręgach jednomandatowych. Taki typ ordynacji miał ułatwić start małym komitetom, które nie miały porównywalnych możliwości z partiami politycznymi. Entuzjaści jednomandatowych okręgów wyborczych liczyli, że to przełoży się na silniejsze więzi przyszłych radnych z wyborcami i osłabienie pozycji silnych organów wykonawczych. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie lokalnej sceny politycznej w Stargardzie Szczecińskim w kontekście wskazanych oczekiwań. Artykuł przedstawia podział mandatów w radzie, a także zawiera analizę, która ukazuje, że lokalne komitety, pomimo wprowadzenia swoich przedstawicieli do organu uchwałodawczego, nie zdołały osłabić pozycji prezydenta i zmienić lokalnej sceny politycznej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Antoszewski A. 1997, Systemy wyborcze, w: A. Antoszewski, R. Herbut, Demokracje zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 268–280.
2.Auleytner J. 2004, Polska polityka społeczna. Ciągłość i zmiany, Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Warszawa.
3.Cywka T., Pajor vs Przepióra – ostatnie starcie, http://www.wiadomosci.rii.pl/index.php?H=0&COMMENT=marcin%20przepi%F3ra&id_wiadomosci_1=11157 (8.03.2015).
4.Dłużak P., Kupcy protestują, http://24kurier.pl/Aktualnosci/Region/Stargard-Szczecinski/Kupcy-protestuja (8.03.2015).
5.http://bip.um.stargard.pl/uchwaly/2012/2012-10-30/uxxii-255.pdf.
6.Kowalczyk K. 2015, Wybory samorządowe w 2014 roku w Szczecinie, Soft Vision, Szczecin.
7.Kurczewski J. 2008, Antypolityka jako polityka bez partii, w: Oblicza lokalności. Ku nowym formom życia lokalnego, red. J. Kurczewska, Wydawnictwo IFIS PAN, Warszawa, s. 217–238.
8.Lipset S.M. 1995, Homo politicus. Społeczne podstawy polityki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
9.MM, Daleka jak ser szwajcarski, http://wiadomosci.rii.pl/index.php?H=5&HH=11381&title,%20 Daleka,%20ulica,%20droga%20gminna,%20prezydent,%20remont,%20budowa%20drogi,% 20Stargard (8.03.2015).
10.Nieradka K., W Stargardzie PiS i PO popierają tego samego kandydata, http://radioszczecin.pl/1,118487,w-stargardzie-pis-i-po-popieraja-tego-samego-kan (8.03.2015).
11.Orlik S. 2014, Stargard zgarnął kasę na autobusy, http://radioszczecin.pl/1,116665,stargard--zgarnal-kase-na-autobusy (8.03.2015).
12.Panicz U. 2011, Frekwencja wyborcza a stan polskiej demokracji, „Refleksje”, nr 4, s. 107–123.
13.Pietraszewski W. 1983, Podstawy informacyjne planowania przestrzennego, PWN, Warszawa.
14.Wiatr J. 1999, Socjologia polityki, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim ttp://www.pupstargard.pl/getattachment/Urzad/Analizy-i-statystyki/Statystyka/miasta-gminy2015.pdf.
15.Protokół I sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 1 grudnia 2014, http://bip.um.stargard.pl/index. php?id=selectd&data=2014-12-01.
16.Protokół II sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 8 grudnia 2014, http://bip.um.stargard.pl/index.php?id=selectd&data=2014-12-08.
17.Sejm RP VI kadencji, druk sejmowy nr 1568.
18.Statut Miasta http://bip.um.stargard.pl/strony//statut_miasta23092014.pdf.
19.Styczewski P., Rozłam w stargardzkiej Platformie Obywatelskiej, http://radioszczecin.pl/1,68651,rozlam-w-stargardzkiej-platformie-obywatelskiej (8.03.2015).
20.Śpiewak P., Pokolenie bez obywateli, „Tygodnik Powszechny” 2001, http://www.tygodnik.com.pl/numer/2744/spiewak.html (8.03.215).
21.Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy, Dz.U. 2011, nr 21, poz. 112 z późn. zm.
22.Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dz.U. 1990, nr 16, poz. 95 z późn. zm.
23.Wojtasik W. 2010, Drugorzędność wyborów samorządowych w teorii i badaniach empirycznych, w: Rola samorządu terytorialnego w procesie modernizacji polski, red. M. Barański, A. Czyż, S. Kubas, Wydawnictwo Śląsk, Katowice, s. 251–267.
24.Wybory samorządowe 2014, PKW, http://wybory2014.pkw.gov.pl/pl/wyniki/gminy/view/321401.