Opuscula Sociologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000    OAI    DOI: 10.18276/os.2015.3-01
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 3/2015
Analiza wyborów samorządowych na Pomorzu Zachodnim w latach 1990–2010

Autorzy: Piotr Chrobak]
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: wybory samorządowe system partyjny RP wybory parlamentarne
Rok wydania:2015
Liczba stron:25 (5-29)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule dokonano analizy politologicznej preferencji wyborczych mieszkańców Pomorza Zachodniego w latach 1990–2010 podczas wyborów samorządowych. Autor zaprezentował, jak kształtowały się zachowania wyborcze we wszystkich pięciu miastach prezydenckich interesującego go regionu od momentu utworzenia samorządu terytorialnego w 1990 roku. Następnie od elekcji z 1998 roku analiza została poszerzona o wyniki wyborów do rad powiatów i do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Z kolei od wyborów z 2002 roku w badaniach uwzględniono rezultaty bezpośrednich wyborów prezydentów miast. Aby lepiej zrozumieć zachodzące zmiany preferencji politycznych oraz specyfikę regionu Zachodniopomorskiego, w tekście podano także najważniejsze wyniki wyborów parlamentarnych oraz wyborów prezydenta RP. Ponadto w artykule przebadano zmiany frekwencji wyborczej oraz przeanalizowano zainteresowanie mediów lokalnych wyborami samorządowymi. Badania dotyczyły m.in. tego, które z wyborów – do rady miasta, prezydenta miasta czy do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego – wzbudzały największe zainteresowanie mediów. Na koniec przeanalizowano zmiany, jakie zaszły w technice promocji politycznej w pierwszym dwudziestoleciu istnienia III RP.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Chrobak P. 2006, Wybory parlamentarne 2005 w okręgu szczecińskim oraz prezydenckie 2005 w województwie zachodniopomorskim, w: Kronika Szczecina 2005, red. K. Kozłowski, Wydawnictwo „Dokument” Oficyna Archiwum Państwowego w Szczecinie, Szczecin.
2.Chrobak P. 2007, Wybory samorządowe w 2006 roku w Szczecinie, w: Kronika Szczecina 2006, red. K. Kozłowski, Wydawnictwo „Dokument” Oficyna Archiwum Państwowego w Szczecinie, Szczecin.
3.Chrobak P. 2008a, Wokół wyborów parlamentarnych w 2007 roku w ojewództwie zachodniopomorskim, „Przegląd Zachodniopomorski”, z. 3.
4.Chrobak P. 2008b, Wybory parlamentarne 2001 w okręgu szczecińskim w świetle „Kuriera Szczecińskiego”, w: Media masowe w oddziaływaniu na rozwój regionu, red. J. Kania, „Pedagogium”, Wydawnictwo OR TWP w Szczecinie, Koszalin–Szczecin.
5.Chrobak P. 2008c, Wybory parlamentarne w 2007 roku w okręgu szczecińskim, w: Kronika Szczecina 2007, red. K. Kozłowski, Wydawnictwo „Dokument” Oficyna Archiwum Państwowego w Szczecinie, Szczecin.
6.Chrobak P. 2008d, Wybory samorządowe w 2006 roku w Szczecinie oraz do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, „Przegląd Zachodniopomorski”, z. 1.
7.Chrobak P. 2010a, Polska scena wyborcza w kraju i regionie zachodniopomorskim w latach 1989–2007, w: Samorząd Województwa – narodziny i zasady funkcjonowania. Doświadczenia województwa zachodniopomorskiego 1998–2008. „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Admini
8.Chrobak P. 2010b, Preferencje wyborcze mieszkańców Pomorza Zachodniego w III RP, w: Dziesięć lat województwa zachodniopomorskiego (1999–2008), red. L. Bąbolewski, K. Kozłowski, Książnica Pomorska im. S. Staszica w Szczecinie, Szczecin.
9.Chrobak P. 2010c, Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku w Szczecinie, w: Kronika Szczecina 2009, red. K. Kozłowski, Wydawnictwo „Dokument” Oficyna Archiwum Państwowego w Szczecinie, Szczecin.
10.Chrobak P. 2010d, Wybory do Parlamentu Europejskiego w okręgu nr 13 na tle kraju, „Przegląd Zachodniopomorski”, z. 2.
11.Chrobak P. 2010e, Wybory samorządowe w województwie zachodniopomorskim w latach 1998–2006 na tle kraju, „Przegląd Zachodniopomorski”, z. 1.
12.Chrobak P. 2011a, Kampanie wyborcze w szczecińskich dziennikach – rok 2010, w: Media lokalne w Szczecinie, red. J. Kania, R. Cieślak, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
13.Chrobak Piotr. 2011b, Wybory prezydenta RP oraz władz samorządowych w Szczecinie w 2010 roku, w: Kronika Szczecina 2010, red. K. Kozłowski, Wydawnictwo „Dokument” Oficyna Archiwum Państwowego w Szczecinie, Szczecin.
14.Chrobak P. 2011c, Wybory samorządowe w Szczecinie w latach 1990–2010, w: Pierwsze dwadzieścia lat demokratycznego samorządu w Szczecinie (1990–2010), red. K. Kozłowski, Wydawnictwo „Dokument” Oficyna Archiwum Państwowego w Szczecinie, Szczecin.
15.Chrobak P. 2012a, Paralelizm polityczny mediów lokalnych w Świnoujściu i Gryficach w pierwszej połowie 2012 roku, „Edukacja Humanistyczna”, nr 2.
16.Chrobak P. 2012b, Preferencje polityczne mieszkańców Pomorza Zachodniego w referendum akcesyjnym do Unii Europejskiej w 2003 roku oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2004 roku na tle kraju, w: Od polonizacji do europeizacji Pomorza Zachodniego,
17.M. Machałek, J. Macholak, E. Włodarczyk, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Uniwersytet Szczeciński, Archiwum Państwowe w Szczecinie, Wydawnictwo Kadruk, Warszawa–Szczecin.
18.Chrobak P. 2012c, Wybory Prezydenta RP w 2010 roku w kraju i województwie zachodniopomorskim, „Przegląd Zachodniopomorski”, z. 1.
19.Chrobak P. 2013a, Rola i znaczenie wyborów oraz referendów we współczesnej demokracji, „Edukacja Humanistyczna”, z . 2.
20.Chrobak P. 2013b, Wybory prezydenta RP w latach 1990–2010, w: Suweren, zwierzchnik, reprezentant państwa. Głowa państwa w polskiej współczesnej refleksji politycznej, red. R. Ptaszyński, T. Sikorski, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
21.Chrobak P. 2014a, Edmund Runowicz – samorządowiec i prezydent Miasta Szczecin w latach 2001–2002, w: Prezydenci polskiego Szczecina, red. K. Kozłowski, P. Chrobak, Z. Pacała, Szczecińskie Towarzystwo „Pogranicze”, Wydawnictwo „Dokument” Oficyna Archiwum P
22.w Szczecinie, Szczecin.
23.Chrobak P. 2014b, Paralelizm polityczny mediów lokalnych w Koszalinie w pierwszej połowie 2013 roku, w: Media koszalińskie w umacnianiu tożsamości lokalnej, red. J. Kania, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.
24.Chrobak P. 2014c, Władysław Lisewski – opozycjonista, prezydent Szczecina, wojewoda szczeciński i zachodniopomorski, w: Prezydenci polskiego Szczecina, red. K. Kozłowski, P. Chrobak, Z. Pacała, Szczecińskie Towarzystwo „Pogranicze”, Wydawnictwo „Dokument”
25.Archiwum Państwowego w Szczecinie, Szczecin.
26.Chrobak P. 2014d, Wybory samorządowe w 2010 roku w województwie zachodniopomorskim – ze szczególnym uwzględnieniem Szczecina, „Przegląd Zachodniopomorski”, z. 1.
27.Chrobak P. 2014e, Wybory samorządowe w Szczecinie na tle Pomorza Zachodniego w latach 1990–2010. Preferencje wyborcze mieszkańców regionu zachodniopomorskiego, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydawnictwo „Dokument” Oficyna Archiwum
28.Państwowego w Szczecinie, Szczecin.
29.Chrobak P. 2014f, Wybory samorządowe w Szczecinie w latach 1990–2010, w: Kronika Szczecina 2013, red. K. Kozłowski, Wydawnictwo „Dokument” Oficyna Archiwum Państwowego w Szczecinie, Szczecin.