Opuscula Sociologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 3/2014
Nierówności dochodowe na Pomorzu Zachodnim: między egalitaryzmem a klasą średnią

Autorzy: Ryszard Czyszkiewicz
Instytut Rozwoju Regionalnego, Szczecin

Włodzimierz Durka
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: dochody stratyfikacja społeczna klasa średnia egalitaryzm
Data publikacji całości:2014
Liczba stron:12 (5-16)

Abstrakt

W artykule przedstawiono analizę dotyczącą nierówności dochodowych mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. Analiza oparta jest na danych dotyczących dochodów ujętych w deklaracjach PIT-37 (pracownicy) i PIT-36 (przedsiębiorcy) złożonych we właściwych urzędach skarbowych w latach 2005–2012. Punktem odniesienia analizy są koncepcje społecznego egalitaryzmu oraz klasy średniej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Arak P., Ivanov A., Peleah M., Płoszaj A., Rakocy K., Rok J., Wyszkowski K. 2012, Krajowy Raport o Rozwoju Społecznym Polska 2012. Rozwój regionalny i lokalny, Biuro Projektowe UNDP w Polsce, Warszawa. Berger P. 1995, Rewolucja kapitalistyczna, Oficyna Na