Opuscula Sociologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 3/2014
Zrozumieć migracje kobiet – gdy siwiejąca Europa potrzebuje opieki

Autorzy: Zofia Kawczyńska-Butrym
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Słowa kluczowe: opieka ludzie starzy migracja migracja kobiet
Data publikacji całości:2014
Liczba stron:11 (31-41)

Abstrakt

W artykule przedstawiono problemy migracji zarobkowej kobiet. Problemy te związane są z przemianami współczesnych rodzin, a szczególnie z ograniczeniem ich potencjału opiekuńczego w krajach bogatych z powodu pracy zawodowej kobiet i zmniejszonej dzietności, przy równoległym starzeniu się ludności w tych krajach. Powstały tam deficyt opieki przyciąga kobiety z biedniejszych krajów, które nie znajdują pracy w kraju pochodzenia, i jednocześnie zwiększa deficyt opieki w kraju pochodzenia emigrujących kobiet. W artykule przedstawiono również indywidualne aspekty migracji kobiet, obejmujące ich obciążenia emocjonalne związane z wyjazdem, rozłąką z dziećmi i z rodziną oraz trudne warunki pracy i życia. Wskazano także niekorzystne skutki wyjazdu matek dla pozostawionych w kraju dzieci, szczególnie dla ich zdrowia psychicznego i rozwoju oraz dla trwałości rodziny.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Balcerzak-Paradowska B. 2003, Praca i polityka społeczna wobec wyzwań integracji, Instytut Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa. Baldwin S. 1995, Love and Money: the Financial Consequences of Caring for an Older Relative, w: The Future of Family Care for