Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189    OAI    DOI: 10.18276/pdp
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / 40, 2018

Year of publication:2018

Articles

# Title Page range Authors Actions
*

Strona tytułowa


(Title page)
1 (3-3) --- More
*

Spis treści


(Table of contents)
4 (5-8) --- More
*

Wstęp


(Introduction)
1 (9-9) Dariusz K. Chojecki More
1.

Ze współczesnych badań nad mobilnością w Europie przednowoczesnej


(Recent Research on Mobility in Preindustrial Europe)
27 (11-37) Mateusz Wyżga More
2.

Volhynian Court Books as a Source for Studying the History of the Ukrainian Noble (Szlachta) Family in the 16th and 17th Centuries

24 (39-62) Iryna Voronchuk More
3.

Family Structures and Population of Craftsman Households in Cossack Ukraine in the Second Half of the 18th Century

20 (63-82) Oksana Kovalenko More
4.

Katolicka społeczność Gdańska w świetle ksiąg metrykalnych z drugiej połowy XVIII wieku. Nowe spojrzenie na przemiany demograficzne w wielowyznaniowym, protestanckim ośrodku


(The Catholic Community of Gdańsk in the Light of Record Books from the Second Half of the 18th Century. A New Look at Demographic Changes in the Multi-faith Protestant Center)
21 (83-103) Sławomir Kościelak More
5.

Akta gminy francuskiej w Szczecinie jako źródło do badań demograficznych (1721–1943)


(Records of the French Commune in Szczecin as a Source for Demographic Research, 1721–1943)
16 (105-120) Radosław Gaziński More
6.

Decyzje rozwodowe szlachty pomorskiej w drugiej połowie XVIII i na początku XIX wieku. Perspektywa antropologiczna


(An Anthropological Perspective on Divorce Decisions Taken by Pomeranian Nobility in the Second Half of the 18th and the Early 19th Century)
20 (121-140) Agnieszka Szudarek More
7.

Piśmienność mieszkańców Krakowa w pierwszej połowie XIX wieku. Uwarunkowania demograficzne i społeczno-gospodarcze


(Literacy among Cracow inhabitants in the first half of the 19th century. Demographic and socio-economic determinants)
30 (141-170) Bartosz Ogórek More
8.

Jewish Birth and Marriage Registrations in 19th-century Cracow and What They Reveal about the Dynamics of Ritual Marriage

26 (171-196) Marek Jerzy Minakowski, Anna Lebet-Minakowska More
9.

Legalizacje dzieci w świetle akt Sądu Pokoju Okręgu Radomszczańskiego w latach 1845–1874


(Legalization of children in the light of files at the Radomsko District Peace Court, from 1845 to 1874)
18 (197-214) Piotr Szkutnik More
10.

Uwarunkowania i przebieg epidemii cholery w guberni mohylewskiej w 1848 roku


(Conditions and Course of the Cholera Epidemic in Mogilev Governorate, 1848)
29 (215-243) Iwona Janicka More
11.

Zgony i ich uwarunkowania w parafii farnej w Rzeszowie w latach 1876–1913 w kontekście pierwszego przejścia demograficznego


(Deaths and their Considerations in the Rzeszów Parish between the Years 1876–1913 in the Context of the First Demographic Transition)
28 (245-272) Sabina Rejman More
12.

Żydzi w Białymstoku po II wojnie światowej jako przykład społeczności zanikającej


(Jews in Bialystok after World War II as an Example of a Vanishing Community)
28 (273-300) Joanna Sadowska More
13.

Ludzie rodowici i migranci – czy słuszny podział? Wokół książki Jeremy Hayhoe, Strangers and Neighbours. Rural Migration in Eighteenth-Century Northern Burgundy, Toronto: University of Toronto Press 2016, ss. 274


(Natives and migrants – a correct categorization? Some reflections on Jeremy Hayhoe’s book Strangers and Neighbours. Rural Migration in Eighteenth-Century Northern Burgundy, Toronto: University of Toronto Press, 2016, 274 pp.)
27 (301-327) Mateusz Wyżga More