Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 2 2020

Rok wydania:2020
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
*

Spis treści

2 (3-4) --- Więcej
1.

Klejnot Kraju. Od Pedagogium do Gimnazjum Fundacji Mariackiej – ikonografia

30 (5-34) Ewa Gwiazdowska Więcej
2.

Kuratorium Gimnazjum Akademickiego i Mariackiego w 1667–1805

12 (35-46) Paweł Gut Więcej
3.

Miejsce szczecińskiego Pedagogium Książęcego / Królewskiego Gimnazjum Karolińskiego w szwedzkim systemie kształcenia medycznego w latach 1646-1713

29 (47-75) Joanna Nieznanowska Więcej
4.

Pomerania litterata. Benjamin Potzerne (1665–1699) i historia jego projektu

18 (77-94) Agnieszka Borysowska Więcej
5.

Odświętne i oficjalne – listy i inne teksty gratulacyjne placówek edukacyjnych obszaru kultury niemieckojęzycznej w wieku XVIII na przykładzie Gimnazjów Akademickich w Szczecinie i Gdańsku (wybór tekstów źródłowych wraz z komentarzem, transkrypcją i przekładem)

24 (95-118) Jacek Pokrzywnicki Więcej
6.

Inkunabuły dawnej biblioteki gimnazjalnej w Szczecinie − próba odtworzenia zasobu

23 (119-141) Agata Michalska Więcej
7.

Jeszcze o inkunabułach szczecińskiego Gimnazjum Mariackiego w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu („nowe” egzemplarze i fragmenty)

24 (143-166) Jakub Łukaszewski Więcej
8.

Katalog biblioteczny Gimnazjum Królewskiego i Miejskiego w Szczecinie : charakterystyka dokumentu w świetle idei Gabriela Naudé i Gottfrieda Wilhelma Leibniza

21 (167-187) Aleksandra Skiba Więcej
9.

Rękopisy szczecińskiego Gimnazjum Mariackiego w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu

13 (189-201) Andrzej Mycio Więcej