Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 1 2018

Rok wydania:2018
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
*

Spis treści

2 (3-4) --- Więcej
1.

Carolinum redivivum. Kryzys dydaktyczny w Królewskim Gimnazjum Karolińskim w Szczecinie w latach 1679-1680 w świetle dokumentacji dydaktycznej szkoły

30 (5-34) Małgorzata Cieśluk Więcej
2.

Elementarne szkoły wiejskie finansowane z funduszu szkolnego na Pomorzu pruskim latach 1777-1807

44 (35-78) Zygmunt Szultka Więcej
3.

Źródła wiedzy heraldycznej Ludwiga Wilhelma Brüggemanna. Herby miejskie w Ausführliche Beschreibung des gegenwärtigen Zustandes des Königl. Preussischen Herzogtums Vor- und Hinter-Pommern

20 (79-98) Agnieszka Gut Więcej
4.

Strategiczna rola twierdzy szczecińskiej podczas wojny 1806-1807 r.

22 (99-120) Adam Wątor Więcej
5.

Organizacja ochrony zdrowia robotników w latach 1945 – 1955 na tle specyfiki Pomorza Zachodniego – próba bilansu

23 (121-143) Urszula Kozłowska Więcej
6.

Czechosłowacka żegluga na Odrze w latach 1947-1957. Część I.

23 (145-167) Ryszard Techman Więcej
7.

Motywy biblijne w nazewnictwie geograficznym Pomorza Zachodniego (Szczecińskiego)

22 (169-190) Andrzej Chludziński Więcej
8.

Stosunek mieszkańców powiatu gryfińskiego do rozwoju turystyki w świetle badań jakościowych

30 (191-220) Zbigniew Głąbiński Więcej
9.

Maren Röger, Wojenne związki. Polki i Niemcy podczas okupacji, tłum. Tomasz Dominiak, Świat Książki, Warszawa 2016, 336 s.

9 (221-229) Wojciech Wichert Więcej
10.

Wieczornica historyczna i pokaz filatelistyczny w Koszalinie upamiętniające postać generała Władysława Andersa (Koszalin, gmach Wydziału Humanistycznego Politechniki Koszalińskiej, 25 XI 2016 r.)

5 (231-235) Jacek Knopek Więcej
11.

Na marginesie nowego zarysu polityki książąt Barnima I i Bogusława IV

4 (237-240) Edward Rymar Więcej