Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 4 2019

Rok wydania:2019
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
*

Spis treści

2 (3-4) --- Więcej
1.

The Danish War in Lower Saxony and Mansfeld’s Invasion to Silesia 1625–1629


(Duński okres wojny w Dolnej Saksonii i atak Mansfelda na Śląsk 1625–1629)
35 (5-39) Radosław Fukala Więcej
2.

A soldier and a townsman during the Thirty Years’ War. Coexistence – Confrontation – Cooperation


(Żołnierz i mieszczanin w dobie wojny trzydziestoletniej. Koegzystencja – konfrontacja – kooperacja)
20 (41-60) Jan Kilian Więcej
3.

Congress of Westphalia. Participants in the negotiations, main provisions and consequences of decisions taken


(Kongres westfalski. Uczestnicy rokowań, najważniejsze postanowienia i skutki podjętych decyzji)
22 (61-82) Andrzej Kamieński Więcej
4.

Emperor’s recruitment in the Republic of Poland done by Maciej Arnoldin von Clarstein in 1635


(Zaciągi cesarskie w Rzeczypospolitej Macieja Arnoldina von Clarsteina w 1635 r.)
18 (83-100) Mirosław Nagielski Więcej
5.

Military Role of the Ore Mountains in Thirty Years‘ War


(Rola militarna Rudaw podczas wojny trzydziestoletniej)
23 (101-123) Lukáš Slamá Więcej
6.

Criminal activity in Silesia during the Thirty Years’ War (1618–1648). Contribution to the research


(Przestępczość kryminalna na Śląsku w czasie wojny trzydziestoletniej (1618-1648). Przyczynek do badań)
28 (125-152) Daniel Wojtucki Więcej
7.

“Preparations” of Western Pomerania for the Thirty Years’ War


(„Przygotowania” Pomorza Zachodniego do wojny 30-letniej)
20 (153-172) Radosław Gaziński Więcej
8.

Swedish military cartography of the Thirty Years’ War. The example of Pomerania and the New March (Neumark).


(Szwedzka kartografia wojskowa okresu wojny trzydziestoletniej. Przykład pomorski i nowomarchijski)
16 (173-188) Radosław Skrycki Więcej
9.

Siege activities during the Thirty Years’ War and their impact on the construction of modern fortresses in Pommern, Neumark and Schlesien


(Działania oblężnicze w trakcie wojny trzydziestoletniej i ich wpływ na budowę nowożytnych twierdz na terenie Pomorza, Nowej Marchii i Śląska)
34 (189-222) Grzegorz Podruczny Więcej
10.

A picture of the Duchy of Szczecin during the Thirty Years’ War in light of the chronicle by Peter Rudolphy between 1627 and 1637


(Obraz wojny trzydziestoletniej w Księstwie Szczecińskim w kronice Petera Rudolphiego w latach 1627-1637)
30 (223-252) Monika Ogiewa Więcej
11.

The influence of maps and plans created in the 1620s in the Netherlands on the development of military concepts in the Polish-Lithuanian Commonwealth


(Wpływ map i planów powstałych w latach 20. XVII w. w Niderlandach na rozwój koncepcji wojskowych w Rzeczypospolitej szlacheckiej)
31 (253-283) Karol Łopatecki Więcej