Rocznik Komparatystyczny

ISSN: 2081-8718     eISSN: 2353-2831    OAI    DOI: 10.18276/rk
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Issue archive / 9 (2018)

Year of publication:2018
# Title Page range Authors Actions
1.

Wzorce a interpretacja


(Patterns and Interpretation)
16 (9-24) Franco Moretti More
2.

Otherwise than Epistemology

21 (25-45) S Satish Kumar More
3.

Das Wort und das Bild. Peter Weiss‘ künstlerische Visionen in seiner frühen Prosa


(Word and Image. The Artistic Visions of Peter Weiss in His Early Prose)
12 (49-60) Grażyna Barbara Szewczyk More
4.

Poetic Musicology among Musical Discourses: The Poet as a Listener

19 (61-79) Iwona Puchalska More
5.

Tożsamość zmediatyzowana – iluzja filmowa i procesy deziluzji w prozie Jakuba Żulczyka


(Mediatised Identity – Film Illusion and Processes of Disillusionment in Jakub Żulczyk’s Fiction)
19 (81-99) Dorota Kulczycka More
6.

Anthony Bukoski – An Outpost of Polishness

16 (103-118) John A. Merchant More
7.

Mit dzieciństwa – mit początku. Grenadier-król i Dziecko przez ptaka przyniesione Andrzeja Kijowskiego (1928–1985) w świetle mitoanalizy


(Myth of the Childhood – Myth of the Beginning. Grenadier-król and Dziecko przez ptaka przyniesione by Andrzej Kijowski (1928–1985) in the light of mythoanalysis)
10 (119-128) Dorota Heck More
8.

The Art of Double-Betrayal, or What Comparatists Can Learn from Translators

20 (131-150) Dong Yang More
9.

On Rendering Wildness: Choices and Strategies for Translating John Muir’s Essays into Italian

13 (151-163) Caterina Bernardini More
10.

(Nie)obecny w przekładzie – (nie)obecny w pamięci? Refleksje na temat najnowszych przekładów na język polski poezji Eliasza Rajzmana, szczecińskiego twórcy w języku jidysz


((Not)Present in Translation – (Not)Present in Memory. On the Latest Polish Translations of the Poetry of Elias Rajzman, a Yiddish Poet from Szczecin)
22 (165-186) Magdalena Ruta More
11.

Domysły na temat jednej biografii. Dzień dobry, mistrzu Armanda Lanoux


(The Guesses about One Biography. Dzień dobry, mistrzu by Armand Lanoux)
15 (187-201) Tomasz Nierychły More
12.

Sentymentalizm – sielanka – długie trwanie. O nawiązaniach do sentymentalnych podstaw gatunku w poezji XX wieku

16 (205-220) Teresa Kostkiewiczowa More
13.

Wędrowni lirnicy i ich czułe pieśni: Legenda o Matce Bożej i zbóju oraz Niesamowite zdarzenie. Panna żywcem pochowana [...]

20 (221-240) Katarzyna Janus More
14.

O dwóch paradygmatach sentymentalizmu w twórczości eseistycznej Adama Zagajewskiego: (Solidarność i samotność, Dwa miasta)


(About Two Paradigms of Sentimentalism in the Essays of Adam Zagajewski (Solidarność i samotność, Dwa miasta))
11 (241-251) Krzysztof Czajkowski More
15.

Sentymentalny Profesor. Ślady lektury w listach przyrodnika


(The Sentimental Professor. The Traces of Reading in the Biologist’s Letters)
14 (253-266) Barbara Szargot More
16.

Sentymentalizm a kultura repetycji. Rola nawiązań muzycznych w polskiej literaturze najnowszej


(Sentimentalism and the Culture of Repetition. The Role of Musical References in Polish Modern Literature)
21 (267-287) Adam Regiewicz More
17.

Sentymentalizm w piosence

19 (289-307) Maciej Szargot More