Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

Currently: Studia Informatica Pomerania

ISSN: 0867-1753     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2015.37-06
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / ZN 874 SI nr 37
Przyczyny i sposoby przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu
(Reasons and methods of prevent the digital divide)

Authors: Marta Lipnicka
Uniwersytet Łódzki

Artur Lipnicki
Uniwersytet Łódzki

Sebastian Wojczyk
Uniwersytet Łódzki
Keywords: digital divide Internet Internet access
Year of publication:2015
Page range:14 (75-88)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The development of information technology is one of the fastest growing areas of life. They are increasingly present and sometimes they are the only way to realization of certain actions. In a society are the differences between those who have access to information technologies and those who do not have such access. This phenomenon is called as digital divide. This article tries to identify the reasons of the digital divide. The authors present many reasons of digital divide relating to particular social groups. Furthermore, in the article are presented the methods of prevent the phenomenon of digital divide. These methods are illustrated by an example.
Download file

Article file

Bibliography

1.Czapiński J., Panek T. (2013), Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków, „Quarterly of University of Finance and Management in Warsaw”, vol. 7.
2.E-Leader (2012), E-Leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin, www.elider.moszczenica.eu/.
3.Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie (2014), Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2014 r.
4.Ministerstwo Gospodarki (2014), Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – informacja ogólna, www.mg.gov.pl/Fundusze+UE/POIG.
5.Władze Wdrażające Programy Europejskie (2015), Programy/Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, www.wwpe.gov.pl/programy/poig/.