Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 39/3 2015
ZNACZENIE DOBRYCH RELACJI Z PRACOWNIKAMI W PRAKTYCE POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

Authors: Marta Młokosiewicz
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: przedsiębiorstwo pracownicy kapitał interesariuszy kapitał społeczny społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa
Year of publication:2015
Page range:14 (103-116)

Abstract

Dobre relacje przedsiębiorstwa z zatrudnionymi budują ich większe zaangażowanie w wykonywaną pracę, co rzutuje na wymiar ekonomiczny funkcjonowania firmy. W artykule przyjęto za cel rozpoznanie – w odniesieniu do koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu – jakie znaczenie dla przedsiębiorstw w Polsce ma budowanie takich relacji ze swoimi pracownikami. Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny. W części teoretycznej wskazano podstawowe przesłanki do budowania pozytywnych relacji firmy z pracownikami, czyli odpowiedzialnego ich traktowania. Następnie przyjrzano się – w świetle dostępnych wyników badań – jaki jest zakres zaangażowania przedsiębiorstw w tym obszarze. W podsumowaniu ujęto wnioski z dokonanej analizy.
Download file

Article file

Bibliography

1.Abec A., Andrejczuk M., Dialog i budowanie relacji z interesariuszami. Podręcznik dla firm, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Libra Print, Warszawa 2014.
2.Adamczyk J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Teoria i praktyka, PWE, Warszawa 2009.
3.Baranowska-Skimina A., Atmosfera w pracy ma znaczenie (2011), www.egospodarka.pl (dostęp 29.06.2012).
4.Jeffery N., Stakeholder Engagement: A Road Map to Meaningful Engagement, Doughty Centre, Cranfield 2009.
5.Marcinkowska M., Niematerialne źródła wartości przedsiębiorstwa, w: B. Dobiegała- Korona, A. Herman (red.), Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2006.
6.Młokosiewicz M., Standardy działalności CSR jako narzędzia budowy kapitału społecznego – na przykładzie standardu SA8000 oraz serii standardów AA1000, w: M. Porada- Rochoń (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu jako wyraz reorientacji działania współc
7.Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu. Zestaw wskaźników społecznej odpowiedzialności w mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstwach, PARP, Warszawa 2011.
8.Odnowiona strategia UE na lata 2011–2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, Komisja Europejska, Bruksela 2011.
9.Sedlak & Sedlak, Oczekiwania wobec pracodawcy (2011), http://biznes.interia.pl (dostęp 29.09.2014).
10.Szałkowski A., Efektywność jako kryterium rozwoju potencjału pracy, w: A. Stabryła (red.), Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym, t. 2, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006.
11.Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw (CSR), Ministerstwo Gospodarki 2011, www.mg.gov.pl (dostęp 4.10.2011).
12.Winczo-Gasik M., Zakrzewski M., O dialogu z pracownikami „po polsku”, „Personel PLUS” 2014, nr 6.
13.W jednej trzeciej firm dochodzi do łamania prawa pracy: polscy pracownicy z nierozliczonymi nadgodzinami, ale z poczuciem równouprawnienia, www.workservice.pl (dostęp 20.10.2014).
14.Zaangażowanie pracowników a poprawa wyników finansowych spółki – relacja z seminarium, http://seg.org.pl (dostęp 27.10.2014).
15.Zaufanie w firmie, raport Procontent Communication, 2013, Polacy nie ufają szefom!, http://procontent.pl (dostęp 20.10.2014).
16.Zrównoważony rozwój, Ministerstwo Gospodarki 2011, www.mg.gov.pl (dostęp 4.10.2011).