Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 41/3 2015
STRUKTURALNE UWARUNKOWANIA MECHANIZMU TRANSMISJI IMPULSÓW POLITYKI PIENIĘŻNEJ W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ W LATACH 1984–2013

Authors: Dominika Brózda
Uniwersytet Łódzki
Keywords: polityka pieniężna czynniki strukturalne mechanizm transmisji polityki pieniężnej
Data publikacji całości:2015
Page range:16 (289-304)

Abstract

Cel – przegląd i identyfikacja podstawowych czynników strukturalnych, które przyczyniły się do zmian w mechanizmie transmisji monetarnej USA w latach 1984–2013.Metodologia badania – wielopłaszczyznowa jakościowa analiza czynników strukturalnych charakterystycznych dla gospodarki USA.Wynik – rozwój innowacyjnych instrumentów finansowych, zwiększenie otwartości handlowej oraz deregulacja amerykańskiego systemu finansowego wywarły wpływ na zmianę charakteru procesu transmisji impulsów polityki pieniężnej w USA.Oryginalność/wartość – mechanizm transmisji monetarnej nie został do końca poznany przez ekonomistów. W polskiej literaturze przedmiotu brakuje badań poświęconych analizie amerykańskiego mechanizmu transmisji polityki pieniężnej.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bean C., Larsen J., Nikolov K., Financial Frictions and the Monetary Transmission Mechanism: Theory, Evidence and Policy Implications, ECB Working Paper 2002, No. 113.
2.Boivin J., Kiley M.T., Mishkin F.S., How Has the Monetary Transmission Mechanism Evolved Over Time?, NBER Working Paper 2010, No. 15879.
3.Cecchetti S.G., Legal Structure, Financial Structure, and the Monetary Policy Transmission Mechanism, Working Paper 1999, No. 7151, NBER.
4.Demchuk O., Łyziak T., Przystupa J., Sznajderska A., Wróbel E., Mechanizm transmisji polityki pieniężnej w Polsce. Co wiemy w 2011 roku? Raport NBP, Warszawa 2011.
5.Banking Structures Report, ECB 2013, November.
6.Endut N., Morley J., Tien P., The Changing Transmission Mechanism of U.S. Monetary Policy, UNSW Business School Research Paper 2015, No. 3.
7.Flow of Funds Accounts, Federal Reserve Board 2014, December.
8.Guiso L., Kashyap A. K., Panetta F., Terlizzese D., Will a Common European Monetary Policy Have Asymmetric Effects, „Economic Perspectives” 1999, Vol. 23, No. 4.
9.Kapuściński M., Łyziak T., Przystupa J., Stanisławska E., Sznajderska A., Dzwonik-Wróbel E., Mechanizm transmisji polityki pieniężnej w Polsce. Co wiemy w 2013 roku?, Materiały i Studia nr 306, NBP, Warszawa 2014.
10.Kashyap A.K., Stein J.C., The Impact of Monetary Policy on Bank Balance Sheets, NBER Working Paper No. 4821, Cambridge 1994.
11.Kishan R.P., Opiela T.P., Bank Size, Bank Capital and the Bank Lending Channel, „Journal of Money, Credit and Banking” 2000.
12.Kokoszczyński R., Łyziak T., Wróbel E., Czynniki strukturalne we współczesnych teoriach mechanizmów transmisji polityki pieniężnej, „Bank i Kredyt” 2002, nr 11–12.
13.Matysek-Jędrych A., Współczesne przeobrażenia systemu finansowego i ich konsekwencje, „Bank i Kredyt” 2008, nr 1.
14.McCarthy J., Peach R.W., Monetary Policy Transmission to Residential Investment, „Federal Reserve Bank of New York Economic Policy Review” 2002, Vol. 8, No. 1.
15.Mishkin F.S., Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
16.Sellon G.H., The Changing U.S. Financial System: Some Implications for the Monetary Transmission Mechanism, Federal Reserve Bank of Kansas City 2002.
17.Stock J.H., Watson M.W., Has the Business Cycle Changed and Why?, w: NBER Macroeconomics Annual, red. M. Gertler, K. Rogoff, MIT Press, Cambridge 2002.