Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.45/2-33
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 45/2 2016
ZASTOSOWANIE HEDONICZNYCH INDEKSÓW CEN JAKO SPOSOBU POMIARU DYNAMIKI CEN NIERUCHOMOŚCI. BADANIA PILOTAŻOWE NA SZCZECIŃSKIM RYNKU NIERUCHOMOŚCI
(Application of hedonic pricing indexes to measure real estate price dynamics. A pilot study of the real estate market in Szczecin)

Authors: Ewa Putek-Szeląg
Uniwersytet Szczeciński

Urszula Gierałtowska
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: price indices hedonic models housing market
Year of publication:2016
Page range:16 (423-438)
Klasyfikacja JEL: R31 C21 C43
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Economic growth has made real property an attractive investment option, which has resulted in the increased number of individual and institutional investors on the market. The article in a direct manner describes the specific character of investments on the real property market and shows their advantages and disadvantages as well the problems associated with the investment process itself. The primary purpose of the article, however, is to present findings of the estimation of the hedonic price models and flat price indices on the basis of information about transactions concluded on the real property market in Szczecin. The study was based on data coming from the secondary market in the period of 2012–2014. The obtained results are a part of a larger project and their quality is a consequence of the poor quality of input data. Hence the conclusion that it is necessary to create improved databases about the Polish real property market.
Download file

Article file

Bibliography

1.Foryś, I. (2013). Wykorzystanie indeksów cen mieszkań do oceny zwrotu z inwestycji bezpośrednich na przykładzie wybranego rynku lokalnego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 63, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 768, 109–126.
2.Gierałtowska, U. (2010). Inwestycje na rynku nieruchomości w warunkach polskich. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 28, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 612, 343–356.
3.Kucharska-Stasiak, E. (2006). Nieruchomość w gospodarce rynkowej. Warszawa: PWN.
4.Putek-Szeląg, E. (2012). Analiza szczecińskiego rynku nieruchomości w latach 2007–2010. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 26, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 731, 275–283.
5.Triplett, J.E. (2006). Handbook on Hedonic Indexes and Quality Adjustments in Price Indexes. Paris: OECD.
6.Widłak, M. (2010). Metody wyznaczania hedonicznych indeksów cen jako sposób kontroli zmian jakości dóbr. Wiadomości Statystyczne, 9 (592), 1–26.