Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.44/3-13
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 44/3 2016
BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE W WARUNKACH POSTĘPUJĄCEJ FINANSYZACJI
(Economic security in the conditions of developing financialisation)

Authors: Marek Leszczyński
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Keywords: economic safety financialisation globalization
Year of publication:2016
Page range:10 (165-174)
Klasyfikacja JEL: F52
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article presents the problem of economic security of the state in the conditions of developing financialisation which is connected to the present wave of globalization. The gradually decreasing meaning of a real sphere to the financial sector causes bigger and bigger dependence of national economies as well as households from this sector. With the constant pressure of lowering taxes and creating incentives for investors, the country uses loans from commercial banks. The same process concerns households, which not only want to increase consumption of market goods but are also forced to take services such as education or health care in a commercial way. It causes an increase of debt in an economy scale. Moreover, the excessive concentration of financial capital encourages speculations and searching for benefits.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bartz, B. (2013). Jak niegodziwy kapitalizm deprawuje demokrację i solidarność. Doctrina – Studia Społeczno-Polityczne, 10, 27–46.
2.Beck, U. (2005). Władza i przeciwwładza w epoce globalnej. Nowa ekonomia polityki światowej. Warszawa: Scholar.
3.Ciszek, M. (2013). Filozofia ujmowania zagrożeń ekonomicznych dla bezpieczeństwa narodowego RP i stabilności wewnętrznej państwa. Doctrina – Studia Społeczno-Polityczne, 10, 47–58.
4.Grącik-Zajaczkowski, M. (2011). Suwerenność w warunkach globalizacji. W: K. Żukrowska (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe. Przegląd aktualnego stanu (s. 234–246). Warszawa: IUSatTAX.
5.Kołodko, G. (2004). Znaczenie instytucji i polityki dla szybkiego rozwoju gospodarczego. W: A. Noga (red.), Zmiany instytucjonalne w polskiej gospodarce rynkowej (s. 610–630). Warszawa: PTE.
6.Księżopolski, K.M. (2011). Bezpieczeństwo ekonomiczne. Warszawa: Elipsa.
7.Owsiak, S. (2015). Nierówności dochodowe jako zagrożenie dla rozwoju gospodarczego i społecznego. Biuletyn PTE, 3, 21–32.
8.Polakowska-Kujawa, J. (2006). Współczesna Europa w procesie zmian. Wybrane problemy. Warszawa: Difin.
9.Sadowski, Z. (2014). Rozwój gospodarczy i bieda. W: E. Mączyńska (red.), Ekonomia dla przyszłości. Fundamentalne problemy teorii ekonomii i praktyki gospodarczej (s. 101–109). Warszawa: PTE.
10.Sławiński, A. (2014). Granice globalizacji: przypadek strefy euro. W: E. Mączyńska (red.), Ekonomia dla przyszłości. Fundamentalne problemy teorii ekonomii i praktyki gospodarczej (s. 145–164). Warszawa: PTE.
11.Stachowiak, Z. (2012). Teoria i praktyka mechanizmu bezpieczeństwa ekonomicznego państwa. Ujęcie instytucjonalne. Warszawa: Wyd. AON.
12.Sulkowski P. (2011). Państwa upadłe a bezpieczeństwo. W: K. Żukrowska (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe. Przegląd aktualnego stanu (s. 274–288). Warszawa: Wyd. IUSatTAX.
13.Żukrowska, K. (2013). Ekonomia jako sfera bezpieczeństwa państwa. W: K. Raczkowski, K. Żukrowska, M. Żuber (red.), Interdyscyplinarność nauk o bezpieczeństwie (s. 145– 157). Warszawa: Difin.