Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.44/3-17
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 44/3 2016
ROLA KULTURY ORGANIZACYJNEJ W KSZTAŁTOWANIU EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI
(Organizational culture in shaping organizational effectiveness)

Authors: Ewa Stroińska
Społeczna Akademia Nauk

Justyna Trippner-Hrabi
Społeczna Akademia Nauk
Keywords: efficiency cultural organization management organization
Data publikacji całości:2016
Page range:10 (209-218)
Klasyfikacja JEL: D24
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

In recent years research organization more confident take into account cultural elements designed to maintain order and harmony in the entities. The company’s success is built on the basis of a certain level of employee engagement, which affects the efficiency of the organization. However, to be able to speak about the effectiveness of the organization should be aware of how to build or stimulate. The article is an attempt to answer the question of how culture can play a significant role in shaping the efficiency of the organization.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bernais, J., Ingram, J., Kraśnicka, T. (2010). ABC współczesnych koncepcji i metod zarządzania. Katowice: Wyd. AE w Katowicach.
2.Cameron, K.S., Quinn, R.E. (2003). Kultura organizacyjna – diagnoza i zmiana. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
3.Czerska, M., Szpitter, A. (2010). Koncepcje zarządzania. Podręcznik akademicki. Warszawa: C.H. Beck.
4.Dołchasz, M., Fudaliński, J., Kosała, M., Smutek, H. (2009). Podstawy zarządzania. Koncepcje – strategie – zastosowania. Warszawa: PWN.
5.Kożusznik, B. (2005). Kierowanie zespołem pracowniczym. Warszawa: PWE.
6.Łasiński, G. (2007). Rozwiązywanie problemów w organizacji. Moderacje w praktyce. Warszawa: PWE.
7.Rummler, G.A. (2000). Podnoszenie efektywności organizacji. Warszawa: PWE.
8.Zimniewicz, K. (2009). Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Warszawa: PWE.