Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.46/2-09
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 46/2 2016
AKTYWNOŚĆ INWESTYCYJNA POLSKICH MIAST WOJEWÓDZKICH
(Investment activity of Polish provincial capitals)

Authors: Katarzyna Przybyła
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Keywords: provincial capitals local government investment expenditure
Year of publication:2016
Page range:12 (105-116)
Klasyfikacja JEL: R10
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article attempts to identify and assess the investment activity of Polish provincial capitals. Based on the group of diagnostic characteristics (municipal investment expenditure per resident, municipal investment expenditure against total municipal expenditure, municipal investment expenditure against its own revenues and investment expenditure per 1 km2) taxonomic synthetic measures were constructed for the studied cities. The research covered the years 2004–2014, the period of particular investment intensity resulting from the inflow of the European Union means. The research is important to determine the distance dividing the studied cities in terms of the selected aspect of development and, moreover, it allows identifying groups of cities characterized by a similar level of investment activity.
Download file

Article file

Bibliography

1.Brol, R. (1998). Zarządzanie rozwojem lokalnym – definicje, cele, zasady i procedury. W: R. Brol (red.), Zarządzanie rozwojem lokalnym. Wrocław: Wyd. AE we Wrocławiu.
2.Brol, R., Maj, M., Strahl, D. (1990). Metody typologii miast. Wrocław: Wyd. AE we Wrocławiu.
3.Kachniarz, M. (2014). Prymusi i maruderzy – aktywność inwestycyjna gmin dolnośląskich. Prace Naukowe UE we Wrocławiu, 367, 112–118.
4.Klasik, A. (1996). Lokalny rozwój gospodarczy i metody jego budowania. Prace Naukowe AE we Wrocławiu, 734.
5.Kot, J. (2003). Zarządzanie rozwojem gmin a praktyka planowania strategicznego. Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.
6.Kulczyk-Dynowska, A. (2011). Region and its development – review of the definition of the region, methods of regions and concepts regional development with emphasis on sustainable development. W: K. Bedrunka, Ł. Dymek (red.), Regional development management and administration: concepts, methods and implementation. Opole: Wyd. Politechniki Opolskiej, 21–39.
7.Kunasz, M. (2006). Przykład zastosowania metod WAP do analizy procesów gospodarowania zasobami ludzkimi. W: D. Kopycińska (red.), Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
8.Patrzałek, L. (1996). Funkcje ekonomiczne samorządu terytorialnego w okresie transformacji systemowej w Polsce. Wrocław: Wyd. AE we Wrocławiu.
9.Przybyła, K. (2014). Poziom rozwoju infrastruktury technicznej w miastach wojewódzkich Polski. Prace Naukowe UE we Wrocławiu, 331, 106–115.
10.Stanisławski, M. (2010). Ocena efektywności restrukturyzacji wybranego sektora gospodarki w Polsce z wykorzystaniem taksonomicznego miernika rozwoju społeczno-gospodarczego. Bank i Kredyt, 41(6).
11.Świąder, M., Szewrański S., Kazak J. (2016). The local development index as a tool for the evaluation of socio-spatial inequities. Hradec Economic Days 2016, 3, 197–208.