Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.45/1-09
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 45/1 2016
Konsekwencje uwarunkowań prawnych budownictwa energooszczędnego na rynku nieruchomości w Polsce
(The consequences of legal conditions of the energy-efficient building industry on the Polish real estate market)

Authors: Marek Ramczyk
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszcz
Keywords: energy-efficient building industry legal bases real estate market
Year of publication:2016
Page range:8 (117-124)
Klasyfikacja JEL: Q40
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Since the 80. the energy-efficient building industry – covering energy-efficient and passive buildings construction, which follows the tough energy efficiency criteria – has been spreading all over the world. In this paper you can find a detailed analysis of legal regulations concerning energy-efficient building industry sector in the European Union and their implementation into the Polish legal system. We have also discussed the consequences of the legal regulations introduced in the energy-efficient building industry area, which might be useful for investors, designers and companies from construction industry. However, the European Union, including Poland, has not introduced any legal regulations exclusively regarding energy-efficient building industry.
Download file

Article file

Bibliography

1.Dane dotyczące polskich aktów prawnych. Pobrane z: http://www.sejm.gov.pl (5.03.2016).
2.Drugi „Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011” (2011). Ministerstwo Gospodarki.
3.Informacje o aktach prawnych Unii Europejskiej. Pobrane z: http://buildingsplatform.org(5.03.2016).
4.Informacje o aktach prawnych Unii Europejskiej. Pobrane z: http://www.europa.eu (5.03.2016).
5.Płaziak, M. (2013). Domy energooszczędne i pasywne jako nieunikniona przyszłość budownictwa w Polsce. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 21, 173–188.
6.Ramczyk, M. (2015). Uwarunkowania prawne budownictwa energooszczędnego w Polsce. W: M. Wesołowska (red.), Budownictwo energooszczędne w Polsce – stan i perspektywy (s. 45–56). Bydgoszcz: Wyd. Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.
7.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej z 27.02.2015. Dz.U. poz. 376.
8.Uchwała Rady Ministrów z 22.06.2015w sprawie przyjęcia „Krajowego Planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii”.
9.Wnuk, R. (2012). Budowa domu pasywnego w praktyce. Warszawa: Przewodnik Budowlany.