Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.45/1-14
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 45/1 2016
Analiza zależności między wartością współczynnika asymetrii a wartością semiodchylenia standardowego stóp zwrotu wybranych indeksów giełdowych I spółek
(Analysis of the relationship between asymmetry coefficient value and standard semi deviation value of rates of return for selected stock market indices and joint-stock companies)

Authors: Kamila Bednarz-Okrzyńska
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: regression analysis asymmetry coefficient standard semi deviation rate of return
Data publikacji całości:2016
Page range:12 (179-190)
Klasyfikacja JEL: C51 C58
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The paper analyses the value of standard semi deviation and the value of asymmetry coefficient of rates of return on the WIG20 companies and selected stock market indices in the years 2010–2013. In place of the standard semi deviation variable was introduced, which is a measure of distribution asymmetry. In order to prove the linear relationship between variable s and the asymmetry coefficient, Student’s t-test was conducted. Then the parameters of the linear regression function as well as the value of Pearson linear correlation coefficient were estimated. To assess the quality of the derived model, the coefficient of linear determination was calculated. The statistical significance of structural parameters was examined using Student’s t-test.
Download file

Article file

Bibliography

1.Domański, C. (1990). Testy statystyczne. Warszawa: PWE.
2.Fisz, M. (1969). Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna. Warszawa: PWN.
3.Sobczyk, M. (2004). Statystyka. Warszawa: PWN.
4.Tarczyński, W. (2002). Fundamentalny portfel papierów wartościowych. Warszawa: PWE.
5.Zeliaś, A. (1997). Teoria prognozy. Warszawa: PWE.