Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.47/1-16
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 47/1 2017
Akumulacja oficjalnych aktywów rezerwowych w Polsce
(Accumulation of official reserve assets in Poland)

Authors: Halina Nakonieczna-Kisiel
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: official reserve assets foreign exchange reserves balance of payment transactions
Year of publication:2017
Page range:13 (191-203)
Klasyfikacja JEL: F31 F32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of the article is to identify changes in the value and structure of offi cial reserve assets (ORA) in Poland and attempt to determine the causes of changes in their level in the period 1994–2015. In the fi rst part tendencies and reasons of ORA’s level changes were presented, and in the second the changes in their structure. The research shows that in the period 1995–2013 accumulation of ORA was the result of foreign savings while in the period 2013–2015 of domestic savings. Structure of ORA by type was determined mainly by foreign receivables denominated in US dollars and euro, because of its key role in the function of world currency and in commercial transactions and payments between member states of EU.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bessa to najlepszy czas dla inwestycji w złoto – czy na pewno (2016). Pobrano z: http://bossafx.pl (l9.11.2016).
2.Dąbrowski, M. (2015). Jakość danych o rezerwach dewizowych a kryzysy fi nansowe w gospodarkach wschodzących. Gospodarka Narodowa, 3.
3.IMF (2009). Balance of Payments and International Investment Position. Manual, Sixth Edition (BPMG). Washington. Pobrano z: www.inf.org (l5.11.2016).
4.Jurek, M. (2011). Międzynarodowy system walutowy i systemy kursowe w warunkach integracji finansowej. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
5.Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2004 r. (2005). Warszawa: NBP.
6.Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2015 r. (2016). Warszawa: NBP.
7.Międzynarodowy Fundusz Walutowy w reakcji na światowy kryzys finansowo-gospodarczy (2016). Pobrano z: www.nbp.pl (5.12.2016).
8.Nakonieczna-Kisiel, H. (2013). Rezerwy walutowe we współczesnej gospodarce światowej. Studia i Prace WNEiZ US, 33.
9.Nakonieczna-Kisiel, H., Bilewicz, E. (2016). Nowa metodologia sporządzania bilansu płatniczego. Studia i Prace WNEiZ US, 44, 71–74.
10.NBP. Pobrano z: www.nbp.pl (15.11.2016).
11.Obstfeld, M., Shambaugt, J.C., Taylor, A.M. (2008). Financial Stability, The Trilemma and International Reserves. NBER Working Paper No 14217, Cambridge, 1–11.
12.Pronobis M. (2016). Poziom rezerw walutowych a koszty zarządzania nadpłynnością w polskim systemie bankowym. Gospodarka Narodowa, 2.
13.Polska spłaca ostatnie długi zaciągnięte w czasach Gierka. Pobrano z: www.rmf 24.pl (11.12.2016).
14.Redo, M. (2016). Analiza wielkości i struktury rezerw dewizowych w Polsce w latach 1998–2014. Pobrano z: http.bibliotekacyfrowa.wsb.wrocław (15.12.2016).
15.Sawicki, J. (2016). Zmiany stabilności fi nansowej, bilansu płatniczego i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto w 2015 roku. W: Gospodarka i handel zagraniczny Polski w 2015 roku. Warszawa: IBR, KiK.
16.Skopiec, D.A. (2015). Rola specjalnych rezerw ciągnienia we współczesnym międzynarodowym systemie walutowym. Gospodarka Narodowa, 5.
17.Sokołowska, B. (2008). Bilans płatniczy w 2007 r. W: Gospodarka i handel zagraniczny Polski w 2007 roku. Warszawa: IBR, KiK.
18.Sokołowska, B. (2012). Bilans płatniczy. W: Gospodarka i handel zagraniczny Polski w 2011 roku. Warszawa: IBR, KiK.
19.Sulimierski, B. (1993). Stosunki Polski z międzynarodowymi organizacjami finansowymi. W: Polski handel zagraniczny w 1992. Warszawa: IKiC HZ.
20.Sulimierski, B. (1995). Problemy zadłużenia zagranicznego Polski i próba ich rozwiązań. W: Polski handel zagraniczny w 1994 roku. Warszawa: IKiC HZ.
21.Tarnowski, P. (2016). Spłata długów PRL. Pobrano z: www.polityka.pl (17.11.2016).