Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.49/1-21
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 49/1 2017
Wykorzystanie walut krajowych w funkcjach pieniądza światowego. Część 1
(National currency usage in world money functions)

Authors: Halina Nakonieczna-Kisiel
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: local currencies world money international currency world money functions
Year of publication:2017
Page range:12 (255-266)
Klasyfikacja JEL: F30 F31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The goal of this research paper is to show the analysis results of individual national currencies position changes in world money functions. Conducted research has confirmed that US dollar keeps a dominant international currency position, although its share doesn’t grow in each world money function. Euro is still ranked at second place , but its function range is shrinking. Role of pound sterling and Japanese yen is minor, but big enough for being ranked at third and fourth places. On the other hand Swiss franc has been replaced mainly by renminbi (Chinese yuan).
Download file

Article file

Bibliography

1.Białecki, K., Januszkiewicz, W., Oręziak, L. (2007). Leksykon handlu zagranicznego. Warszawa: PWE.
2.BIS (2016). Triennial Central Bank Survey. Pobrano z: http//www.bis.org.statistics (2.02.2017).
3.Cohen, B.J. (1971). The Future of Sterling as an International Currency. London: Macmillan.
4.ECB (2016). The International Role of the Euro. June.
5.Gostomski, E. (2011). Frank szwajcarski – waluta świata: pożegnanie franka. Pobrano z: https://alebank.pl>NBP2011/12 (2.02.2017).
6.Gruszewski, T. (2017). Juan wychodzi z cienia, wchodzi do koszyka SDR. Pobrano z: https://www.obserwatorfinansowy.pl (4.02.2017).
7.IMF (2014). Annual Report on Exchange Arrangements Restriction. Washington.
8.Interwencje walutowe. Pobrano z: http://www.money.pl (12.02.2007).
9.Jaki los czeka franka szwajcarskiego. Pobrano z: http://independetTrader.pl (7.02.2017).
10.Kenen, P.B. (1983). The Role of the Dollar as an International Currency. New York: Group of Thirty.
11.Kowalewski, P. (2017). Słabość euro wykorzystuje dolar i renminbi. Pobrano z: hpps://www.obserwatorfinansowy.pl (8.02.2017).
12.Markiewicz, M. (2012). Internacjonalizacja juana chińskiego w kontekście kryzysu finansowego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 273, 213–229.
13.Małecki, W., Sławiński, A., Piasecki, R., Żuławska, U. (2001). Kryzysy walutowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
14.Oręziak, L. (2005). Dolar i euro jako waluty międzynarodowe. Bank i Kredyt, 3, 4–16.
15.Oręziak, L. (2008). Euro – pieniądz międzynarodowy. Bank i Kredyt, 1, 31.
16.Oręziak, L. (2001). Główne waluty międzynarodowe. Bank i Kredyt, 76, 20.
17.Pszczółka, I. (2010). Euro a integracja europejskich rynków finansowych. Warszawa: CeDeWu.
18.Pszczółka, I. (2011). Współczesne waluty międzynarodowe. Warszawa: CeDeWu.
19.Skopiec, A. (2015). Rola specjalnych praw ciągnięcia we współczesnym międzynarodowym systemie walutowym. Gospodarka Narodowa, 5, 89–118.
20.Sulmicki, J. (2014). Nadmierne zadłużenie krajów rozwiniętych gospodarczo. Gospodarka Narodowa, 4, 101–119.
21.Zielińska-Głębocka, A. (2012). Współczesna gospodarka światowa. Przemiany, innowacje, kryzysy, rozwiązania regionalne. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer.