Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.49/1-22
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 49/1 2017
Uwarunkowania kreacji pieniądza międzynarodowego. Część 2
(International money creation determinants)

Authors: Halina Nakonieczna-Kisiel
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: world money emission criteria international money creation determinants features of world money issuing economies
Data publikacji całości:2017
Page range:13 (267-279)
Klasyfikacja JEL: F30 F31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The goal of this research paper is to show the results of international currency emission criteria analysis. Conducted research has confirmed that all criteria are fulfilled by three economic entities: the USA, Euro zone and Japan. However, in present century China has arisen as a country aspiring to make renminbi the key currency. Nevertheless, two of five the most important criteria fulfillment is an obstacle.
Download file

Article file

Bibliography

1.Błaszczyszyn, B. (1983). Wielka Brytania w gospodarce światowej. Warszawa: PWE.
2.Dagong (2017). Global Sovereign Credit Risk Outlook. January.
3.de Grauwe, P. (2009). Economics of Monetary Union. Oxford University Press.
4.Huang, Y., Wang, D., Fan, G. (2014). Paths to a Reserve Currency: Internationalization of the Renminbi and Its Implications. Tokyo: Asian Development Bank Institute.
5.IMF (2009). Word Economic Outlook Database. Washington: European Economic Forecast.
6.IMF (2015). Global Financial Stability Report. Statistical Appendix, April.
7.IMF (2016). Word Economic Outlook Database. Washington: European Economic Forecast.
8.Kotyński, J. (2016). Zewnętrzne środowisko gospodarcze Polski. W: Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2015–2016, (s. 7–8). Warszawa: IBR, KiK.
9.Kusy, R. (2009). Toksyczne instrument finansowe jako przyczyna kryzysu finansowego. W: W. Małecki (red.), Globalny kryzys finansowy a Polska gospodarka. Warszawa: Wizja Press & IT.
10.NBP (2011). Międzynarodowa rola euro III. Departament Integracji ze Strefą Euro. Pobrano z: https://www.nbp (26.03.2017).
11.Oręziak, L. (2001). Główne waluty międzynarodowe. Bank i Kredyt, 76, 20.
12.Oręziak, L. (2003). Euro, nowy pieniądz. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
13.Skopiec, D. (2015). Rola specjalnych praw ciągnienia we współczesnym międzynarodowym systemie walutowym. Gospodarka Narodowa, 5, 89–118.
14.Sołdaczuk, J., Misala, J. (2001). Historia handlu międzynarodowego. Warszawa: PWE.
15.Sulmicki, J. (2014). Nadmierne zadłużenie krajów rozwiniętych gospodarczo. Gospodarka Planowa, 4, 101–119.
16.WTO (2016). Trade Growth to Remain Subdued in 2016 as Uncertainties Weigh on Global Demand. Trade Statistics and Outlook. Press/768 Press Releases, 7 April.