Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.50/1-11
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 50/1 2017
Identyfikacja wzorców zaangażowania w podnoszenie kwalifikacji z wykorzystaniem analizy sekwencji
(Identification of patterns of the involvement in qualifications improvement by sequence analysis)

Authors: Alicja Grześkowiak
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Keywords: qualifications improvement panel data sequence analysis
Year of publication:2017
Page range:13 (155-167)
Klasyfikacja JEL: J24 C23
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article concerns issues related to activities aimed at the improvement of competences, in particular the involvement in the lifelong learning process in Poland in subsequent time units and in relation to some demographic characteristics such as gender and age. The sequence analysis was used as a research method to identify the main patterns of behaviour in the field of interest and in the selected time interval. The analyzes were conducted on the basis of panel data from the years 2009–2015, derived from a nationwide survey entitled Social Diagnosis. The results show a number of negative regularities in terms of the engagement in the improvement of qualifications.
Download file

Article file

Bibliography

1.Aggarwal, C.C. (2015). Data Mining: The Textbook. Switzerland: Springer International Publishing.
2.Dong, G., Pei, J. (2007). Sequence Data Mining. New York: Springer Science & Business Media, LLC.
3.Dziechciarz, J. (2015). Pomiar i wycena wiedzy, umiejętności i kompetencji nabytych w formalnych i nieformalnych formach. W: P. Wdowiński (red.), Nauczyciel akademicki wobec nowych wyzwań edukacyjnych (s. 25–43). Łódź, Wyd. UŁ.
4.Gabadinho, A., Ritschard, G., Müller, N.S., Studer M. (2011). Analyzing and Visualizing State Sequences in R with TraMineR. Journal of Statistical Software, 40 (4), 1–37.
5.Gabadinho, A., Ritschard, G., Studer, M., Müller, N.S. (2009). Mining Sequence Data in R with the TraMineR Package: A Users Guide for Version 1.2. Geneva: University of Geneva. Pobrane z: http://mephisto.unige.ch/pub/TraMineR/doc/1.2/TraMineR-1.2-Users-Guide_.pdf (29.01.2017).
6.Grześkowiak, A. (2013). Statystyczna analiza aktywności edukacyjnej osób dorosłych w Polsce. Ekonometria, 2 (40), 22–35.
7.Grześkowiak, A. (2015). Wielowymiarowa analiza uwarunkowań zaangażowania Polaków w kształcenie ustawiczne o charakterze pozaformalnym. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 384, 108–116.
8.Kohler, U., Brzinsky-Fay, C., Luniak, M. (2006). Sequence Analysis with Stata. The Stata Journal, 6 (4), 435–460.
9.Rada Monitoringu Społecznego (2015). Diagnoza społeczna. Kwestionariusze i instrukcja 2015. Pobrane z: www.diagnoza.com (15.06.2017).
10.Rényi, A. (1961). On Measures of Entropy and Information. Proceedings of the fourth Berkeley symposium on mathematical statistics and probability, 1, 547–561.
11.Ritschard, G. (2012). Exploring Sequential Data. W: J.G. Ganascia, P. Lenca, J.M. Petit (red.), Discovery Science. DS 2012. Lecture Notes in Computer Science (s. 3–6). T. 7569. Berlin, Heidelberg: Springer.
12.Strzelecki, P., Saczuk, K., Grabowska, I., Kotowska, I.E. (2015). Rynek pracy. W: J. Czapiński, T. Panek, Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków. Raport (s. 129–173). Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego.
13.Turek, K., Worek, B. (2015). Kształcenie po szkole. Warszawa: PARP.