Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.51/2-09
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 51/2 2018
Wpływ środowiska pracy spawacza na jego zdrowie i życie
(Work environment and health and life of human factor)

Authors: Maja Skiba
Politechnika Częstochowska

Justyna Frymus
Politechnika Częstochowska
Keywords: human factor health and safety at work work environment
Year of publication:2018
Page range:11 (97-107)
Klasyfikacja JEL: J01 J28
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Each of the existing enterprises guarantees certain working conditions to employees. Adaptation or lack thereof can affect employees in a variety of ways, and what is related to their health. Thanks to the analysis and assessment of the work environment, it is possible to determine the above-mentioned impact, which can have both negative and positive impact on the work process itself, as well as on people associated with it. Knowing the influence of the studied factors, in some cases it is possible to modify them, which causes its change, and thus the purposeful improvement of working conditions. The purpose of this article is to present the welder’s work environment and hazards resulting from the employee’s working conditions.
Download file

Article file

Bibliography

1.Dzik, T., Ziółkowski, J. (2005). Czynnik ludzki a obsługa sprzętu lotniczego. Przegląd Sił Powietrznych, 7, 39–42.
2.Filipkowski, S. (1970). Ergonomia przemysłowa. Zarys problematyki. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
3.Horst, W. (2004). Ryzyko zawodowe na stanowisku pracy. Ergonomiczne czynniki ryzyka. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
4.IEC (2005). Effects of current on human beings and livestock – Part 1: General aspects. Raport IEC/TS 60479-1 ed4.0. International Electrotechnical Commission.
5.Ratajczak, Z. (1991). Elementy psychologii pracy. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
6.Ratajczak, Z. (2007). Psychologia pracy i organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
7.Szczubełek, G. (2011). Zintegrowane systemy wytwarzania. Olsztyn: EXPOL.
8.Szlązak, J., Szlązak, N. (2010). Bezpieczeństwo i higiena pracy. Kraków: Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej.
9.Sztumski, J. (1981). Socjologia pracy w zarysie. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych.